Ying Yeung Jason Tang Ying
24 Matches
25 Goals

Y. Yeung Jason Tang

Name Ying
Last Name Yeung Jason Tang
Age 44
Team Hong Kong China
Old teams None

Last match

Hong Kong China 19
China 22

Total score Ying Yeung Jason Tang

 
  •   Long (5)
  •   Medium (4)
  •   Near (6)
  •   Penalty shot (8)
  •   Running in shot (2)

History Ying Yeung Jason Tang

No information available