Viktoriya Pasichnyk Viktoriya
4 Matches
0 Goals

V. Pasichnyk

Name Viktoriya
Last Name Pasichnyk
Age 43
Team Ukraine
Old teams None
No video available

Last match

Ukraine 13
Armenia 17

Total score Viktoriya Pasichnyk

 

History Viktoriya Pasichnyk

No information available