Millena Freitas Nascimento Rasma Millena
4 Matches
0 Goals

M. Freitas Nascimento Rasma

Name Millena
Last Name Freitas Nascimento Rasma
Age 19
Team Brazil
Old teams None

Last match

Suriname 14
Brazil 2

Total score Millena Freitas Nascimento Rasma

 

History Millena Freitas Nascimento Rasma

No information available