Portugal
17
14
Chinese Taipei
 
 
  • Portugal
    17
  • Chinese Taipei
    14
                                
Time (minutes)0
Portugal0
Chinese Taipei0
0
MinuteMin Info Score 17 - 14Score
2 score Portugal - Carla ANTUNES [P01] (Free pass) [1 - 0]
4 score Portugal - Pedro VINAGRE [P03] (Long) [2 - 0]
4 score Chinese Taipei - Hsiang-Ju CHOU [W01] (Running in shot) [2 - 1]
5 score Chinese Taipei - Chun-Hsien WU [W11] (Medium) [2 - 2]
6 score Portugal - Carla ANTUNES [P01] (Near) [3 - 2]
9 score Chinese Taipei - Shu-Ping CHU [W04] (Medium) [3 - 3]
10 score Portugal - Tiago GONCALVES [P14] (Near) [4 - 3]
13 score Portugal - Ines BIOCAS [P10] (Long) [5 - 3]
14 score Chinese Taipei - Cheng-Hsun HSIEH [W17] (Medium) [5 - 4]
15 score Portugal - Carlos FARIA [P11] (Penalty shot) [6 - 4]
16 score Portugal - Tiago GONCALVES [P14] (Penalty shot) [7 - 4]
17 score Portugal - Ines BIOCAS [P10] (Long) [8 - 4]
17 comment TIME OUT 1 CHINESE TAIPEI
19 score Portugal - Alexandra FRIAS [P06] (Long) [9 - 4]
22 score Chinese Taipei - Shih-Chieh LIN [W20] (Long) [9 - 5]
24 score Chinese Taipei - Ying-Chun CHEN [W10] (Near) [9 - 6]
24 comment TIME OUT 1 PORTUGAL
26 score Chinese Taipei - Shu-Ping CHU [W04] (Long) [9 - 7]
30 score Portugal - Carla ANTUNES [P01] (Long) [10 - 7]
30 comment HALF TIME 10 - 8 IM FAVOUR OF PORTUGAL
31 substitution Chinese Taipei - Ling-Fan HUANG [W13] substituted Cheng-Hsun HSIEH [W17]
32 score Portugal - Ines BIOCAS [P10] (Running in shot) [11 - 7]
33 score Portugal - Ines BIOCAS [P10] (Medium) [12 - 7]
35 score Portugal - Carla ANTUNES [P01] (Long) [13 - 7]
37 score Portugal - Carlos FARIA [P11] (Long) [14 - 7]
37 comment TIME OUT 2 CHINESE TAIPEI
37 substitution Chinese Taipei - Ching-Yi FAN [W07] substituted Ying-Chun CHEN [W10]
39 score Chinese Taipei - Ching-Yi FAN [W07] (Medium) [14 - 8]
39 score Chinese Taipei - Ching-Yi FAN [W07] (Medium) [14 - 9]
42 score Portugal - Alexandra FRIAS [P06] (Near) [15 - 9]
43 score Chinese Taipei - Ling-Fan HUANG [W13] (Penalty shot) [15 - 10]
43 comment TIME OUT 2 PORTUGAL
47 substitution Chinese Taipei - Yen-Yang CHEN [W02] substituted Hsiang-Ju CHOU [W01]
47 substitution Portugal - Henrique MARQUES [P12] substituted Tiago GONCALVES [P14]
48 score Chinese Taipei - Shih-Chieh LIN [W20] (Penalty shot) [15 - 11]
51 score Portugal - Henrique MARQUES [P12] (Penalty shot) [16 - 11]
52 score Chinese Taipei - Chih-Yi CHIU [W12] (Medium) [16 - 12]
54 score Chinese Taipei - Ling-Fan HUANG [W13] (Medium) [16 - 13]
55 substitution Chinese Taipei - Tsung-Chi YEH [W15] substituted Chun-Hsien WU [W11]
56 score Portugal - Tiago GONCALVES [P14] (Penalty shot) [17 - 13]
59 score Chinese Taipei - Shih-Chieh LIN [W20] (Penalty shot) [17 - 14]
Portugal
Number Name Sex Position Score
P09 Miguel Costa D 0
P11 Carlos Faria A 2
P16 Filipa Santos D 0
P14 Tiago Goncalves D 3
P06 Alexandra Frias A 2
P03 Pedro Vinagre A 1
P10 Ines Biocas D 4
P01 Carla Antunes A 4
RESERVES
Number Name Sex Position Score
P13 Luis Simoes R 0
P05 Ana Rocha R 0
P08 Joana Faria R 0
P15 Joana Oliveira R 0
P12 Henrique Marques R 1
P07 Jaime Ponciano R 0
P04 Daniel Serafim R 0
P02 Sara Rocha R 0
Chinese Taipei
Number Name Sex Position Score
W01 Hsiang-ju Chou D 1
W17 Cheng-hsun Hsieh A 1
W04 Shu-ping Chu A 2
W10 Ying-chun Chen D 1
W20 Shih-chieh Lin D 3
W12 Chih-yi Chiu A 1
W11 Chun-hsien Wu D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
W07 Ching-yi Fan R 2
W02 Yen-yang Chen R 0
W03 Chou-ying Li R 0
W15 Tsung-chi Yeh R 0
W13 Ling-fan Huang R 2
W16 Hsiu-fu Hsu R 0
W14 Chia-hao Kuo R 0
W08 Li-jui Hu R 0

Top scorers