India
17
38
Chinese Taipei
 
 
  • India
    17
  • Chinese Taipei
    38
                                
Time (minutes)0
Chinese Taipei0
India0
0
MinuteMin Info Score 17 - 38Score
2 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Medium) [0 - 1]
2 score Chinese Taipei - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Medium) [0 - 2]
2 score Chinese Taipei - Shu-Ping CHU [TPE04] (Near) [0 - 3]
4 score Chinese Taipei - Kuan-Ju HUNG [TPE18] (Penalty shot) [0 - 4]
5 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Medium) [0 - 5]
6 score India - SAURABH [IND12] (Medium) [1 - 5]
8 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Medium) [1 - 6]
9 score Chinese Taipei - Shu-Ping CHU [TPE04] (Near) [1 - 7]
9 score India - RAJESH CHHIKARA [IND10] (Long) [2 - 7]
9 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Penalty shot) [2 - 8]
11 comment Time out 1 for India.
12 score India - Puneet KUMAR [IND09] (Running in shot) [3 - 8]
13 score Chinese Taipei - Kuan-Ju HUNG [TPE18] (Penalty shot) [3 - 9]
15 score India - RAJESH CHHIKARA [IND10] (Long) [4 - 9]
15 score Chinese Taipei - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Medium) [4 - 10]
15 score Chinese Taipei - Yu-Liang PAN [TPE20] (Medium) [4 - 11]
18 score Chinese Taipei - Yu-Liang PAN [TPE20] (Long) [4 - 12]
19 score India - SAURABH [IND12] (Medium) [5 - 12]
21 score Chinese Taipei - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Near) [5 - 13]
22 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Long) [5 - 14]
24 score India - Aditya NANDAL [IND08] (Near) [6 - 14]
26 score Chinese Taipei - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [6 - 15]
27 score Chinese Taipei - Szu-Yu LIN [TPE07] (Near) [6 - 16]
29 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Running in shot) [6 - 17]
29 score India - Chetna [IND05] (Long) [7 - 17]
29 score Chinese Taipei - Ling-Fan HUANG [TPE13] (Running in shot) [7 - 18]
29 score India - SAVITA SHEOKAND [IND14] (Long) [8 - 18]
29 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Medium) [8 - 19]
30 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Medium) [8 - 20]
30 score India - SAURABH [IND12] (Penalty shot) [9 - 20]
30 comment Half time: 9 - 20 in favour for Chinese Taipei
31 score Chinese Taipei - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Medium) [9 - 21]
34 score Chinese Taipei - Kuan-Ju HUNG [TPE18] (Penalty shot) [9 - 22]
34 score India - Puneet KUMAR [IND09] (Long) [10 - 22]
36 card Mukesh Kumar KHANDELWAL, coach of India has gotten a yellow card.
40 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Long) [10 - 23]
41 substitution Chinese Taipei - Kuo-En CHANG [TPE16] substituted WU,Chun-Hsien [TPE11]
41 score Chinese Taipei - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [10 - 24]
42 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Free pass) [10 - 25]
42 comment Time out 2 for India.
43 score India - Aditya NANDAL [IND08] (Free pass) [11 - 25]
44 score India - SAVITA SHEOKAND [IND14] (Long) [12 - 25]
45 score Chinese Taipei - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [12 - 26]
45 substitution Chinese Taipei - Shih-Jo KAO [TPE02] substituted Szu-Yu LIN [TPE07]
47 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Free pass) [12 - 27]
48 score India - Chetna [IND05] (Running in shot) [13 - 27]
48 substitution Chinese Taipei - Chu-Chia WENG [TPE08] substituted Shu-Ping CHU [TPE04]
49 substitution Chinese Taipei - Ssu-Yu YEH [TPE15] substituted Ling-Fan HUANG [TPE13]
50 score Chinese Taipei - Ssu-Yu YEH [TPE15] (Running in shot) [13 - 28]
51 score Chinese Taipei - Shih-Jo KAO [TPE02] (Free pass) [13 - 29]
51 score Chinese Taipei - Chu-Chia WENG [TPE08] (Medium) [13 - 30]
53 score Chinese Taipei - Yu-Liang PAN [TPE20] (Long) [13 - 31]
55 score Chinese Taipei - Shih-Jo KAO [TPE02] (Medium) [13 - 32]
56 score Chinese Taipei - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Running in shot) [13 - 33]
56 substitution India - Dev BALHARA [IND07] substituted RAJESH CHHIKARA [IND10]
58 card India - Aditya NANDAL [IND08] has gotten a yellow card
58 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Free pass) [13 - 34]
58 score India - Aditya NANDAL [IND08] (Penalty shot) [14 - 34]
58 score Chinese Taipei - Kuo-En CHANG [TPE16] (Penalty shot) [14 - 35]
59 score Chinese Taipei - Shih-Jo KAO [TPE02] (Medium) [14 - 36]
59 score India - Aditya NANDAL [IND08] (Long) [15 - 36]
60 score Chinese Taipei - Yu-Liang PAN [TPE20] (Long) [15 - 37]
60 score India - SAURABH [IND12] (Free pass) [16 - 37]
60 score Chinese Taipei - Kuo-En CHANG [TPE16] (Long) [16 - 38]
60 score India - Aditya NANDAL [IND08] (Long) [17 - 38]
60 comment Final score 38 - 17 in favour of Chinese Taipei
India
Number Name Sex Position Score
IND05 Chetna D 2
IND02 Shalini A 0
IND12 Saurabh A 4
IND14 Savita Sheokand A 2
IND10 Rajesh Chhikara A 2
IND08 Aditya Nandal D 5
IND01 Sushila Saini D 0
IND09 Puneet Kumar D 2
RESERVES
Number Name Sex Position Score
IND15 Seema Devi R 0
IND07 Dev Balhara R 0
IND04 Suman Deep Kaur R 0
Chinese Taipei
Number Name Sex Position Score
TPE13 Ling-fan Huang A 1
TPE07 Szu-yu Lin A 4
TPE20 Yu-liang Pan D 4
TPE04 Shu-ping Chu D 2
TPE11 Wu,chun-hsien A 4
TPE05 Pin-fong Chen A 5
TPE01 Ya-wen Lin D 8
TPE18 Kuan-ju Hung D 3
RESERVES
Number Name Sex Position Score
TPE02 Shih-jo Kao R 3
TPE08 Chu-chia Weng R 1
TPE15 Ssu-yu Yeh R 1
TPE16 Kuo-en Chang R 2

Top scorers