Hungary U21
17
15
Hong Kong China U21
    • 12th Jul 2018
    • 14:15
Time (minutes)0
Hungary U210
Hong Kong China U210
0 40
MinuteMin Info Score 17 - 15Score
1 score Hungary U21 - Dániel LANG [HUN07] (Medium) [1 - 0]
1 score Hong Kong China U21 - Kai Yiu FONG [HKG50] (Long) [1 - 1]
2 score Hungary U21 - Kitti HORVÁTH [HUN05] (Medium) [2 - 1]
4 score Hong Kong China U21 - Ching Yu CHAN [HKG19] (Running in shot) [2 - 2]
5 score Hungary U21 - Dániel LANG [HUN07] (Long) [3 - 2]
5 score Hong Kong China U21 - Tsz Ching LEUNG [HKG99] (Medium) [3 - 3]
7 score Hungary U21 - Kristóf Tamás BELLUSZ [HUN08] (Medium) [4 - 3]
7 score Hong Kong China U21 - Ka Yi YAU [HKG01] (Free pass) [4 - 4]
7 score Hungary U21 - Brigitta BULUCZ [HUN02] (Running in shot) [5 - 4]
10 comment The end of the first quarter.
15 score Hungary U21 - Kristóf ÖHLMANN [HUN15] (Penalty shot) [6 - 4]
15 substitution Hong Kong China U21 - Tsz Shan WONG [HKG98] substituted Ka Yi YAU [HKG01]
15 score Hong Kong China U21 - Ka Yi YAU [HKG01] (Medium) [6 - 5]
16 score Hong Kong China U21 - Ching Yu CHAN [HKG19] (Medium) [6 - 6]
17 score Hungary U21 - Brigitta BULUCZ [HUN02] (Running in shot) [7 - 6]
18 score Hong Kong China U21 - Wing Ka LAM [HKG52] (Near) [7 - 7]
18 score Hungary U21 - Kristóf Tamás BELLUSZ [HUN08] (Long) [8 - 7]
19 score Hungary U21 - Alexandra FALCSIK [HUN17] (Medium) [9 - 7]
20 substitution Hong Kong China U21 - Tsz Wing LAM [HKG15] substituted Sung Pan TSE [HKG31]
20 comment Half time: 9 - 7 in favour of Hungary U21.
21 score Hong Kong China U21 - Kai Yiu FONG [HKG50] (Medium) [9 - 8]
23 score Hong Kong China U21 - Kai Yiu FONG [HKG50] (Penalty shot) [9 - 9]
24 score Hong Kong China U21 - Ching Yu CHAN [HKG19] (Medium) [9 - 10]
25 score Hong Kong China U21 - Tsz Wing LAM [HKG15] (Free pass) [9 - 11]
25 comment Hungary U21: penalty missed by HUN15 - Kristóf ÖHLMANN
25 comment Hungary U21: penalty missed by HUN15 - Kristóf ÖHLMANN
26 comment Time out 1 for Hungary U21
26 score Hong Kong China U21 - Kai Yiu FONG [HKG50] (Long) [9 - 12]
26 score Hungary U21 - Kristóf Tamás BELLUSZ [HUN08] (Medium) [10 - 12]
26 substitution Hungary U21 - Kitti HORVÁTH [HUN05] substituted Tünde GÖRGÉNYI [HUN03]
26 score Hungary U21 - Brigitta BULUCZ [HUN02] (Running in shot) [11 - 12]
27 score Hong Kong China U21 - Tsz Wing LAM [HKG15] (Free pass) [11 - 13]
27 score Hungary U21 - Brigitta BULUCZ [HUN02] (Running in shot) [12 - 13]
30 substitution Hungary U21 - Fanni Julia PAULY [HUN13] substituted Enikö BEÖTHY [HUN04]
30 comment The end of the third quarter.
30 score Hungary U21 - Kristóf ÖHLMANN [HUN15] (Near) [13 - 13]
31 substitution Hong Kong China U21 - Ka Yi YAU [HKG01] substituted Tsz Shan WONG [HKG98]
31 score Hungary U21 - Kristóf Tamás BELLUSZ [HUN08] (Penalty shot) [14 - 13]
32 score Hungary U21 - Kristóf Tamás BELLUSZ [HUN08] (Near) [15 - 13]
33 score Hong Kong China U21 - Kai Yiu FONG [HKG50] (Penalty shot) [15 - 14]
33 score Hungary U21 - Dániel LANG [HUN07] (Medium) [16 - 14]
34 substitution Hong Kong China U21 - Tsz Shan WONG [HKG98] substituted Ka Yi YAU [HKG01]
35 score Hong Kong China U21 - Ching Yu CHAN [HKG19] (Near) [16 - 15]
38 score Hungary U21 - Dániel CSODÓ [HUN35] (Medium) [17 - 15]
38 comment Time out 1 for Hong Kong China U21
40 comment End of the game: 17 - 15 in favour of Hungary U21.
Hungary U21
Number Name Sex Position Score
HUN07 Dániel Lang A 3
HUN15 Kristóf Öhlmann A 2
HUN02 Brigitta Bulucz A 4
HUN13 Fanni Julia Pauly A 0
HUN08 Kristóf Tamás Bellusz D 5
HUN35 Dániel CsodÓ D 1
HUN05 Kitti HorvÁth D 1
HUN17 Alexandra Falcsik D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
HUN01 Zsolt KrÁnitz R 0
HUN03 Tünde GÖrgÉnyi R 0
HUN04 Enikö BeÖthy R 0
HUN09 Nikolett ÁsvÁnyi R 0
HUN10 Ariel MihÁly R 0
HUN11 Máté Eszenyi R 0
HUN12 Anna Laki R 0
HUN18 Tamás Krisztián KÁlmÁn R 0
Hong Kong China U21
Number Name Sex Position Score
HKG07 Kwok Kin Chui A 0
HKG50 Kai Yiu Fong A 5
HKG52 Wing Ka Lam A 1
HKG99 Tsz Ching Leung A 1
HKG24 Pok Ho Chong D 0
HKG31 Sung Pan Tse D 0
HKG01 Ka Yi Yau D 2
HKG19 Ching Yu Chan D 4
RESERVES
Number Name Sex Position Score
HKG15 Tsz Wing Lam R 2
HKG23 Hiu Ying Tsui R 0
HKG27 Ka Ki Ho R 0
HKG28 Tsz Hong Man R 0
HKG40 Chin To Chau R 0
HKG43 Sze Yu Wong R 0
HKG53 Tsz Chung Lee R 0
HKG98 Tsz Shan Wong R 0

Top scorers