Hong Kong China U21
9
33
China U21
    • 22nd May 2019
    • 16:00
Time (minutes)0
China U210
Hong Kong China U210
0 40
MinuteMin Info Score 9 - 33Score
0 score China U21 - Xiaoyuan WANG [CHN20] (Medium) [0 - 1]
2 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Medium) [0 - 2]
4 score China U21 - Yi XU [CHN08] (Near) [0 - 3]
4 score China U21 - Litian CAO [CHN19] (Long) [0 - 4]
5 score Hong Kong China U21 - Tsz Wing LAM [HKG15] (Free pass) [1 - 4]
5 score China U21 - Siying WANG [CHN26] (Medium) [1 - 5]
6 score China U21 - Litian CAO [CHN19] (Near) [1 - 6]
7 score China U21 - Litian CAO [CHN19] (Near) [1 - 7]
8 score China U21 - Xiaoyuan WANG [CHN20] (Near) [1 - 8]
11 score China U21 - Xiaoyuan WANG [CHN20] (Medium) [1 - 9]
12 score China U21 - Yi XU [CHN08] (Free pass) [1 - 10]
12 substitution Hong Kong China U21 - Yuen Ying NG [HKG45] substituted Nga Kiu Anthea HUI [HKG68]
12 substitution Hong Kong China U21 - Hiu Ying TSUI [HKG23] substituted Wing Yin CHAN [HKG30]
12 score Hong Kong China U21 - Nga Yu WONG [HKG44] (Long) [2 - 10]
12 score China U21 - Siying WANG [CHN26] (Near) [2 - 11]
13 score China U21 - Siying WANG [CHN26] (Near) [2 - 12]
13 score China U21 - Qian LIU [CHN06] (Running in shot) [2 - 13]
14 score China U21 - Yi XU [CHN08] (Long) [2 - 14]
14 score China U21 - Xiaoyuan WANG [CHN20] (Long) [2 - 15]
15 score Hong Kong China U21 - Wing Ka LAM [HKG52] (Running in shot) [3 - 15]
15 score China U21 - Yi XU [CHN08] (Medium) [3 - 16]
16 score China U21 - Litian CAO [CHN19] (Long) [3 - 17]
16 score China U21 - Siying WANG [CHN26] (Medium) [3 - 18]
17 substitution Hong Kong China U21 - Kei-Hin HO [HKG80] substituted Po Yi YUEN [HKG35]
17 score Hong Kong China U21 - Wing Ka LAM [HKG52] (Medium) [4 - 18]
17 substitution Hong Kong China U21 - Ho-Tin LEUNG [HKG03] substituted Pok Ho CHONG [HKG24]
18 score China U21 - Qian LIU [CHN06] (Near) [4 - 19]
19 score Hong Kong China U21 - Yuen Ying NG [HKG45] (Medium) [5 - 19]
19 score Hong Kong China U21 - Tsz Wing LAM [HKG15] (Penalty shot) [6 - 19]
19 comment China U21: penalty missed by CHN12 - Linpeng ZHU
20 comment Half time: 6 - 19 in favour of China U21.
20 substitution China U21 - Xiaoxue WANG [CHN24] substituted Yi XU [CHN08]
20 substitution China U21 - Yuxuan HU [CHN09] substituted Qian LIU [CHN06]
20 substitution China U21 - Shengsi LI [CHN29] substituted Litian CAO [CHN19]
20 substitution China U21 - Jinlong SHAO [CHN17] substituted Xiaoyuan WANG [CHN20]
21 score China U21 - Jinlong SHAO [CHN17] (Medium) [6 - 20]
24 score China U21 - Shengsi LI [CHN29] (Near) [6 - 21]
24 score Hong Kong China U21 - Tsz Hong MAN [HKG28] (Near) [7 - 21]
24 score China U21 - Jinlong SHAO [CHN17] (Long) [7 - 22]
25 score China U21 - Siying WANG [CHN26] (Medium) [7 - 23]
25 substitution Hong Kong China U21 - Ching Hei SIN [HKG37] substituted Tsz Hong MAN [HKG28]
25 substitution Hong Kong China U21 - Hau Pak Ken NG [HKG34] substituted Tsz Wing LAM [HKG15]
25 score China U21 - Yuxuan HU [CHN09] (Free pass) [7 - 24]
30 substitution Hong Kong China U21 - Wing Yin CHAN [HKG30] substituted Wing Ka LAM [HKG52]
30 substitution Hong Kong China U21 - Nga Kiu Anthea HUI [HKG68] substituted Nga Yu WONG [HKG44]
30 score China U21 - Xin YAO [CHN10] (Long) [7 - 25]
30 score Hong Kong China U21 - Hiu Ying TSUI [HKG23] (Medium) [8 - 25]
31 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Medium) [8 - 26]
31 substitution China U21 - Litian CAO [CHN19] substituted Xin YAO [CHN10]
31 substitution China U21 - Jingya LIN [CHN07] substituted Siying WANG [CHN26]
31 substitution China U21 - Junhan YUAN [CHN25] substituted Linpeng ZHU [CHN12]
31 substitution China U21 - Qi WANG [CHN11] substituted Qiufang WEI [CHN04]
32 score China U21 - Shengsi LI [CHN29] (Medium) [8 - 27]
33 score China U21 - Yuxuan HU [CHN09] (Running in shot) [8 - 28]
34 score Hong Kong China U21 - Hau Pak Ken NG [HKG34] (Running in shot) [9 - 28]
35 score China U21 - Jinlong SHAO [CHN17] (Medium) [9 - 29]
36 score China U21 - Shengsi LI [CHN29] (Long) [9 - 30]
36 score China U21 - Yuxuan HU [CHN09] (Medium) [9 - 31]
39 score China U21 - Junhan YUAN [CHN25] (Near) [9 - 32]
39 score China U21 - Jinlong SHAO [CHN17] (Penalty shot) [9 - 33]
40 comment End of the game: 9 - 33 in favour of China U21.
40 comment End of the game. Final score: 9 - 33 in favour for China U21
Hong Kong China U21
Number Name Sex Position Score
HKG15 Tsz Wing Lam A 2
HKG24 Pok Ho Chong A 0
HKG30 Wing Yin Chan A 0
HKG52 Wing Ka Lam A 2
HKG28 Tsz Hong Man D 1
HKG35 Po Yi Yuen D 0
HKG44 Nga Yu Wong D 1
HKG68 Nga Kiu Anthea Hui D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
HKG03 Ho-tin Leung R 0
HKG23 Hiu Ying Tsui R 1
HKG34 Hau Pak Ken Ng R 1
HKG37 Ching Hei Sin R 0
HKG45 Yuen Ying Ng R 1
HKG80 Kei-hin Ho R 0
China U21
Number Name Sex Position Score
CHN12 Linpeng Zhu A 2
CHN20 Xiaoyuan Wang A 4
CHN04 Qiufang Wei A 0
CHN26 Siying Wang A 5
CHN10 Xin Yao D 1
CHN19 Litian Cao D 4
CHN06 Qian Liu D 2
CHN08 Yi Xu D 4
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN07 Jingya Lin R 0
CHN09 Yuxuan Hu R 3
CHN11 Qi Wang R 0
CHN13 Xiaoyang Wang R 0
CHN17 Jinlong Shao R 4
CHN24 Xiaoxue Wang R 0
CHN25 Junhan Yuan R 1
CHN29 Shengsi Li R 3

Top scorers