Czechia U23
15
26
Chinese Taipei U23
    • 14th Jul 2016
    • 20:00
Time (minutes)0
Chinese Taipei U230
Czechia U230
0 40
MinuteMin Info Score 15 - 26Score
1 score Czechia U23 - Denisa KOLAROVA [04] (Medium) [1 - 0]
1 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Medium) [1 - 1]
5 score Chinese Taipei U23 - Nien-Hua HUANG [14] (Running in shot) [1 - 2]
7 score Chinese Taipei U23 - Shu-Chi CHANG [07] (Running in shot) [1 - 3]
7 score Czechia U23 - Denisa KOLAROVA [04] (Penalty shot) [2 - 3]
7 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Running in shot) [2 - 4]
8 score Chinese Taipei U23 - Shu-Chi CHANG [07] (Long) [2 - 5]
9 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [20] (Running in shot) [2 - 6]
10 score Czechia U23 - Denisa KOLAROVA [04] (Long) [3 - 6]
10 comment Quarter 1: 3 - 6 in favour for Chinese Taipei U23
12 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Medium) [3 - 7]
12 score Chinese Taipei U23 - Nien-Hua HUANG [14] (Medium) [3 - 8]
12 score Czechia U23 - Alexandr VYROUBAL [15] (Medium) [4 - 8]
13 score Chinese Taipei U23 - Cheng-Kai HSIEH [17] (Near) [4 - 9]
13 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Running in shot) [4 - 10]
14 score Chinese Taipei U23 - Nien-Hua HUANG [14] (Medium) [4 - 11]
15 comment Chinese Taipei U23: penalty missed by 14 - Nien-Hua HUANG
16 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [20] (Medium) [4 - 12]
16 substitution Czechia U23 - Tomas VESELY [11] substituted Michal MAREK [14] (Substitution)
18 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Free pass) [4 - 13]
18 score Czechia U23 - Jan ŠIMEK [18] (Medium) [5 - 13]
20 score Chinese Taipei U23 - Shu-Chi CHANG [07] (Medium) [5 - 14]
20 comment Quarter 2 (Half time): 5 - 14 in favour for Chinese Taipei U23
21 substitution Czechia U23 - Patrik NGUYEN [17] substituted Petr GALICEK [16] (Substitution)
21 score Chinese Taipei U23 - Nien-Hua HUANG [14] (Near) [5 - 15]
21 score Czechia U23 - Renata HAVLOVA [06] (Medium) [6 - 15]
22 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Running in shot) [6 - 16]
23 score Czechia U23 - Alexandr VYROUBAL [15] (Free pass) [7 - 16]
23 score Czechia U23 - Patrik NGUYEN [17] (Running in shot) [8 - 16]
24 substitution Czechia U23 - Denisa HURDALKOVA [03] substituted Tereza HURDALKOVA [07] (Substitution)
25 substitution Czechia U23 - Tereza FERKOVICOVA [08] substituted Denisa KOLAROVA [04] (Substitution)
25 substitution Czechia U23 - Monika MOSTBEKOVA [01] substituted Renata HAVLOVA [06] (Substitution)
25 score Chinese Taipei U23 - Chieh-Sheng CHANG [19] (Medium) [8 - 17]
26 substitution Czechia U23 - Denisa CEJKOVA [05] substituted Nikola AMBROSOVA [02] (Substitution)
26 substitution Czechia U23 - Petr SNAJDR [13] substituted Alexandr VYROUBAL [15] (Substitution)
26 substitution Czechia U23 - Daniel STEFAK [12] substituted Jan ŠIMEK [18] (Substitution)
26 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Medium) [8 - 18]
27 score Chinese Taipei U23 - Nien-Hua HUANG [14] (Penalty shot) [8 - 19]
27 score Czechia U23 - Petr SNAJDR [13] (Free pass) [9 - 19]
28 score Chinese Taipei U23 - Jia-Yi WU [03] (Medium) [9 - 20]
28 score Czechia U23 - Tomas VESELY [11] (Penalty shot) [10 - 20]
28 substitution Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [13] substituted Hsiang-Lin CHUANG [20] (Substitution)
28 score Chinese Taipei U23 - Nien-Hua HUANG [14] (Penalty shot) [10 - 21]
29 score Czechia U23 - Patrik NGUYEN [17] (Running in shot) [11 - 21]
29 score Chinese Taipei U23 - Chieh-Sheng CHANG [19] (Near) [11 - 22]
29 substitution Chinese Taipei U23 - Yi-Syuan YANG [05] substituted Jia-Yi WU [03] (Substitution)
30 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Free pass) [11 - 23]
30 comment Quarter 3: 11 - 23 in favour for Chinese Taipei U23
31 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [13] (Running in shot) [11 - 24]
31 score Czechia U23 - Denisa CEJKOVA [05] (Medium) [12 - 24]
31 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Penalty shot) [12 - 25]
31 score Czechia U23 - Tereza FERKOVICOVA [08] (Near) [13 - 25]
32 substitution Chinese Taipei U23 - Ya-Han CHAN [09] substituted Shu-Chi CHANG [07] (Substitution)
32 score Chinese Taipei U23 - Nien-Hua HUANG [14] (Running in shot) [13 - 26]
32 substitution Chinese Taipei U23 - Han-Sheng CHIU [18] substituted Nien-Hua HUANG [14] (Substitution)
34 card Czechia U23 - Petr SNAJDR [13] has gotten a yellow card
36 score Czechia U23 - Petr SNAJDR [13] (Medium) [14 - 26]
36 substitution Chinese Taipei U23 - Tzu-Chin FANG [11] substituted Cheng-Kai HSIEH [17] (Substitution)
36 substitution Chinese Taipei U23 - Qian-Ru LIN [08] substituted Ya-Wen LIN [01] (Substitution)
36 substitution Chinese Taipei U23 - Shen-Chih CHEN [06] substituted Ya-Ju HSU [04] (Substitution)
40 score Czechia U23 - Monika MOSTBEKOVA [01] (Free pass) [15 - 26]
40 comment End of the game. Final score: 15 - 26 in favour for Chinese Taipei U23
Referee

Assistant referee

Reserve referee

Czechia U23
Number Name Sex Position Score
04 Denisa Kolarova A 3
07 Tereza Hurdalkova D 0
14 Michal Marek A 0
16 Petr Galicek D 0
06 Renata Havlova A 1
02 Nikola Ambrosova D 0
15 Alexandr Vyroubal D 2
18 Jan Šimek A 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
01 Monika Mostbekova R 1
03 Denisa Hurdalkova R 0
08 Tereza Ferkovicova R 1
17 Patrik Nguyen R 2
13 Petr Snajdr R 2
12 Daniel Stefak R 0
05 Denisa Cejkova R 1
11 Tomas Vesely R 1
Chinese Taipei U23
Number Name Sex Position Score
17 Cheng-kai Hsieh A 1
20 Hsiang-lin Chuang D 2
07 Shu-chi Chang D 3
04 Ya-ju Hsu D 0
14 Nien-hua Huang D 7
19 Chieh-sheng Chang A 2
03 Jia-yi Wu A 1
01 Ya-wen Lin A 9
RESERVES
Number Name Sex Position Score
05 Yi-syuan Yang R 0
18 Han-sheng Chiu R 0
08 Qian-ru Lin R 0
12 Chun-ta Chen R 0
13 Te-nan Tien R 1
06 Shen-chih Chen R 0
11 Tzu-chin Fang R 0
09 Ya-han Chan R 0

Top scorers