Czech Republic U19
30
4
Hong Kong China U19
    • 7th Apr 2023
    • 09:30
Time (minutes)0
Czech Republic U190
Hong Kong China U190
0 40
MinuteMin Info Score 30 - 4Score
2 score Czech Republic U19 - Vojtech HOLIK [CZE34] (Penalty shot) [1 - 0]
3 score Hong Kong China U19 - Wing Yin CHAN [HKG30] (Free pass) [1 - 1]
4 score Czech Republic U19 - Frantisek VALENTA [CZE27] (Medium) [2 - 1]
4 score Czech Republic U19 - Lukas HOLIK [CZE37] (Penalty shot) [3 - 1]
6 score Czech Republic U19 - Tomáš TOUFAR [CZE30] (Long) [4 - 1]
6 score Czech Republic U19 - Jitka STEPANOVA [CZE04] (Running in shot) [5 - 1]
6 comment Time out 1 for Hong Kong China U19
7 score Czech Republic U19 - Sofie VOJNOVA [CZE02] (Near) [6 - 1]
8 score Czech Republic U19 - Veronika CARVASOVA [CZE07] (Running in shot) [7 - 1]
9 score Czech Republic U19 - Jitka STEPANOVA [CZE04] (Running in shot) [8 - 1]
9 score Hong Kong China U19 - Wing Yin CHAN [HKG30] (Penalty shot) [8 - 2]
10 score Czech Republic U19 - Lukas HOLIK [CZE37] (Penalty shot) [9 - 2]
11 score Czech Republic U19 - Lukas HOLIK [CZE37] (Running in shot) [10 - 2]
11 score Czech Republic U19 - Vojtech HOLIK [CZE34] (Near) [11 - 2]
12 score Czech Republic U19 - Tomáš TOUFAR [CZE30] (Long) [12 - 2]
12 score Hong Kong China U19 - Chung Yin CHEUNG [HKG01] (Penalty shot) [12 - 3]
15 score Hong Kong China U19 - Chung Yin CHEUNG [HKG01] (Long) [12 - 4]
16 comment Half time: 12 - 4 in favour of Czech Republic U19.
16 comment Czech Republic U19: penalty missed by CZE04 - Jitka STEPANOVA
16 substitution Czech Republic U19 - Martin NEMECEK [CZE08] substituted Tomáš TOUFAR [CZE30]
16 substitution Czech Republic U19 - Eliska KRIZKOVA [CZE09] substituted Veronika CARVASOVA [CZE07]
16 score Czech Republic U19 - Jitka PAVLICKOVA [CZE11] (Medium) [13 - 4]
17 score Czech Republic U19 - Jitka PAVLICKOVA [CZE11] (Medium) [14 - 4]
17 substitution Hong Kong China U19 - Ching Tung LAM [HKG92] substituted Jasmine Angel LEUNG [HKG16]
17 substitution Hong Kong China U19 - Chun Lam IP [HKG23] substituted Weihang CHEN [HKG66]
18 score Czech Republic U19 - Frantisek VALENTA [CZE27] (Medium) [15 - 4]
18 score Czech Republic U19 - Lukas HOLIK [CZE37] (Running in shot) [16 - 4]
19 score Czech Republic U19 - Jitka STEPANOVA [CZE04] (Running in shot) [17 - 4]
20 score Czech Republic U19 - Vojtech HOLIK [CZE34] (Near) [18 - 4]
20 substitution Czech Republic U19 - Tomas HAK [CZE29] substituted Frantisek VALENTA [CZE27]
20 score Czech Republic U19 - Eliska KRIZKOVA [CZE09] (Medium) [19 - 4]
21 substitution Hong Kong China U19 - Tsz Yau Charlotte CHAN [HKG36] substituted Wai Nam LAM [HKG56]
22 score Czech Republic U19 - Eliska KRIZKOVA [CZE09] (Running in shot) [20 - 4]
22 substitution Czech Republic U19 - Kristýna KOPISOVA [CZE12] substituted Jitka STEPANOVA [CZE04]
22 score Czech Republic U19 - Vojtech HOLIK [CZE34] (Penalty shot) [21 - 4]
22 score Czech Republic U19 - Martin NEMECEK [CZE08] (Medium) [22 - 4]
23 score Czech Republic U19 - Tomas HAK [CZE29] (Medium) [23 - 4]
24 substitution Hong Kong China U19 - Cheuk Nam Kyle LAM [HKG14] substituted Rukai MAK [HKG99]
24 substitution Czech Republic U19 - Marie PRAZAKOVA [CZE10] substituted Sofie VOJNOVA [CZE02]
24 substitution Czech Republic U19 - Rena KRUPAL [CZE28] substituted Vojtech HOLIK [CZE34]
26 score Czech Republic U19 - Tomas HAK [CZE29] (Near) [24 - 4]
26 substitution Hong Kong China U19 - Wang Hei CHAN [HKG98] substituted Chun Fung CHAN [HKG02]
26 score Czech Republic U19 - Kristýna KOPISOVA [CZE12] (Running in shot) [25 - 4]
27 score Czech Republic U19 - Martin NEMECEK [CZE08] (Running in shot) [26 - 4]
27 score Czech Republic U19 - Lukas HOLIK [CZE37] (Near) [27 - 4]
27 substitution Hong Kong China U19 - Ching Yi LO [HKG40] substituted Wing Yin CHAN [HKG30]
27 comment Hong Kong China U19: penalty missed by HKG01 - Chung Yin CHEUNG
29 score Czech Republic U19 - Lukas HOLIK [CZE37] (Near) [28 - 4]
30 score Czech Republic U19 - Martin NEMECEK [CZE08] (Near) [29 - 4]
31 score Czech Republic U19 - Martin NEMECEK [CZE08] (Medium) [30 - 4]
32 comment End of the game: 30 - 4 in favour of Czech Republic U19.
Referee

Assistant referee

Reserve referee

Czech Republic U19
Number Name Sex Position Score
CZE34 Vojtech Holik A 4
CZE30 Tomáš Toufar A 2
CZE11 Jitka Pavlickova A 2
CZE04 Jitka Stepanova A 3
CZE27 Frantisek Valenta D 2
CZE37 Lukas Holik D 6
CZE02 Sofie Vojnova D 1
CZE07 Veronika Carvasova D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CZE08 Martin Nemecek R 4
CZE09 Eliska Krizkova R 2
CZE10 Marie Prazakova R 0
CZE12 Kristýna Kopisova R 1
CZE28 Rena Krupal R 0
CZE29 Tomas Hak R 2
Hong Kong China U19
Number Name Sex Position Score
HKG02 Chun Fung Chan A 0
HKG66 Weihang Chen A 0
HKG30 Wing Yin Chan A 2
HKG56 Wai Nam Lam A 0
HKG01 Chung Yin Cheung D 2
HKG99 Rukai Mak D 0
HKG03 Yee Lam Chan D 0
HKG16 Jasmine Angel Leung D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
HKG14 Cheuk Nam Kyle Lam R 0
HKG23 Chun Lam Ip R 0
HKG36 Tsz Yau Charlotte Chan R 0
HKG40 Ching Yi Lo R 0
HKG92 Ching Tung Lam R 0
HKG98 Wang Hei Chan R 0

Top scorers