Chinese Taipei U23
18
16
Russia U23
 
 
  • Chinese Taipei U23
    18
  • Russia U23
    16
                                
Time (minutes)0
Chinese Taipei U230
Russia U230
0 60
MinuteMin Info Score 18 - 16Score
3 score Chinese Taipei U23 - Ling-Fan HUANG [T13] (Penalty shot) [1 - 0]
4 score Russia U23 - Sergey USACHEV [R02] (Long) [1 - 1]
5 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [T04] (Medium) [2 - 1]
5 score Russia U23 - Alexander VYUNNIK [R05] (Free pass) [2 - 2]
8 score Chinese Taipei U23 - Chun-Hsien WU [T11] (Free pass) [3 - 2]
8 score Russia U23 - Sergey NIZOVSKIY [R07] (Long) [3 - 3]
9 score Chinese Taipei U23 - Hsiu-Yun LIN [T09] (Long) [4 - 3]
9 score Russia U23 - Alexander VYUNNIK [R05] (Penalty shot) [4 - 4]
13 score Chinese Taipei U23 - Wan-Yao LUO [T08] (Medium) [5 - 4]
14 score Russia U23 - Sergey USACHEV [R02] (Medium) [5 - 5]
14 comment Time out 1 for Russia U23.
15 score Chinese Taipei U23 - Cheng-Hsun HSIEH [T17] (Medium) [6 - 5]
15 score Russia U23 - Alexander VYUNNIK [R05] (Medium) [6 - 6]
16 score Chinese Taipei U23 - Chun-Hsien WU [T11] (Medium) [7 - 6]
18 score Chinese Taipei U23 - Wan-Yao LUO [T08] (Near) [8 - 6]
19 score Chinese Taipei U23 - Hsiu-Yun LIN [T09] (Near) [9 - 6]
19 score Russia U23 - Alexander VYUNNIK [R05] (Penalty shot) [9 - 7]
21 score Russia U23 - Sergey NIZOVSKIY [R07] (Near) [9 - 8]
23 score Chinese Taipei U23 - Chun-Hsien WU [T11] (Medium) [10 - 8]
26 score Russia U23 - Denis DOSUGOV [R04] (Medium) [10 - 9]
27 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [T04] (Free pass) [11 - 9]
27 score Russia U23 - Sergey USACHEV [R02] (Medium) [11 - 10]
30 comment Half time: 11 - 10 in favour of Chinese Taipei U23
33 score Russia U23 - Olga DUDINA [R13] (Medium) [11 - 11]
38 score Chinese Taipei U23 - Hsiu-Yun LIN [T09] (Medium) [12 - 11]
38 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [T04] (Near) [13 - 11]
40 score Chinese Taipei U23 - Chun-Hsien WU [T11] (Medium) [14 - 11]
40 comment Time out 2 for Russia U23.
41 score Russia U23 - Sergey NIZOVSKIY [R07] (Medium) [14 - 12]
43 score Russia U23 - Denis DOSUGOV [R04] (Medium) [14 - 13]
44 score Chinese Taipei U23 - Ming-Te YEH [T16] (Medium) [15 - 13]
46 score Chinese Taipei U23 - Chun-Hsien WU [T11] (Medium) [16 - 13]
46 score Russia U23 - Sergey NIZOVSKIY [R07] (Penalty shot) [16 - 14]
54 score Russia U23 - Alexander VYUNNIK [R05] (Penalty shot) [16 - 15]
58 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [T04] (Near) [17 - 15]
60 comment Time out 1 for Chinese Taipei U23.
60 score Russia U23 - Sergey USACHEV [R02] (Long) [17 - 16]
60 score Chinese Taipei U23 - Ling-Fan HUANG [T13] (Penalty shot) [18 - 16]
Chinese Taipei U23
Number Name Sex Position Score
T03 Chou-Ying Li A 0
T09 Hsiu-Yun Lin D 3
T04 Shu-Ping Chu D 4
T17 Cheng-Hsun Hsieh D 1
T08 Wan-Yao Luo A 2
T11 Chun-Hsien Wu A 5
T13 Ling-Fan Huang A 2
T16 Ming-Te Yeh D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
T21 Yi-Wei Hsiao R 0
T19 Yu-Liang Pan R 0
T07 Szu-Yu Lin R 0
T18 Kuan-Ju Hung R 0
T10 Chiao - Jou Wu R 0
T05 Pin-Fong Chen R 0
T06 Ying-Hsuan Huang R 0
T14 Chia-Hao Kuo R 0
Russia U23
Number Name Sex Position Score
R07 Sergey Nizovskiy A 4
R05 Alexander Vyunnik D 5
R13 Olga Dudina A 1
R02 Sergey Usachev A 4
R12 Julia Belskaya D 0
R04 Denis Dosugov D 2
R16 Elena Kazachkova D 0
R11 Zoya Yagudaeva A 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
R08 Alexander Artamonov R 0
R14 Elena Drugova R 0
R17 Galina Rodina R 0
R03 Dmitry Kazachkov R 0

Top scorers