Chinese Taipei U21
35
9
Hong Kong China U21
    • 23rd May 2019
    • 16:00
Time (minutes)0
Chinese Taipei U210
Hong Kong China U210
0 40
MinuteMin Info Score 35 - 9Score
0 score Chinese Taipei U21 - Sheng-Chieh LIN [TPE13] (Long) [1 - 0]
1 score Chinese Taipei U21 - Ya-Ni CHU [TPE01] (Medium) [2 - 0]
3 score Hong Kong China U21 - Po Yi YUEN [HKG35] (Medium) [2 - 1]
6 score Chinese Taipei U21 - Chih-Ting CHOU [TPE17] (Penalty shot) [3 - 1]
7 score Chinese Taipei U21 - Hsiung-Yu LU [TPE20] (Penalty shot) [4 - 1]
7 score Hong Kong China U21 - Tsz Wing LAM [HKG15] (Long) [4 - 2]
8 score Chinese Taipei U21 - Chih-Ting CHOU [TPE17] (Medium) [5 - 2]
8 comment Chinese Taipei U21: penalty missed by TPE20 - Hsiung-Yu LU
8 score Chinese Taipei U21 - Lung LIN [TPE06] (Medium) [6 - 2]
8 score Chinese Taipei U21 - Sheng-Chieh LIN [TPE13] (Running in shot) [7 - 2]
10 score Chinese Taipei U21 - Ya-Hui CHO [TPE03] (Medium) [8 - 2]
10 score Chinese Taipei U21 - Yue-Zhen WU [TPE04] (Medium) [9 - 2]
12 score Chinese Taipei U21 - Chih-Ting CHOU [TPE17] (Long) [10 - 2]
12 score Chinese Taipei U21 - Ya-Ni CHU [TPE01] (Medium) [11 - 2]
13 substitution Hong Kong China U21 - Kei-Hin HO [HKG80] substituted Po Yi YUEN [HKG35]
13 substitution Hong Kong China U21 - Yuen Ying NG [HKG45] substituted Nga Kiu Anthea HUI [HKG68]
13 substitution Chinese Taipei U21 - Shao-Kang YANG [TPE10] substituted Sheng-Chieh LIN [TPE13]
14 score Chinese Taipei U21 - Shao-Kang YANG [TPE10] (Medium) [12 - 2]
16 score Hong Kong China U21 - Nga Yu WONG [HKG44] (Medium) [12 - 3]
18 score Chinese Taipei U21 - Chih-Ting CHOU [TPE17] (Penalty shot) [13 - 3]
18 substitution Hong Kong China U21 - Hau Pak Ken NG [HKG34] substituted Tsz Wing LAM [HKG15]
18 score Chinese Taipei U21 - Shao-Kang YANG [TPE10] (Near) [14 - 3]
20 comment Half time: 14 - 3 in favour of Chinese Taipei U21.
20 substitution Chinese Taipei U21 - Mu-Yun CHIEN [TPE02] substituted Ya-Ni CHU [TPE01]
20 substitution Chinese Taipei U21 - Zhi-Yun WU [TPE05] substituted Ya-Hui CHO [TPE03]
20 substitution Chinese Taipei U21 - Kun Yeh YU [TPE11] substituted Chia-Yu CHEN [TPE19]
20 substitution Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE15] substituted Chih-Ting CHOU [TPE17]
20 substitution Chinese Taipei U21 - Shu-Yu WANG [TPE07] substituted Lung LIN [TPE06]
20 substitution Chinese Taipei U21 - Hsi Yun PAN [TPE18] substituted Hsiung-Yu LU [TPE20]
20 substitution Chinese Taipei U21 - Kai Yeh LO [TPE09] substituted Yue-Zhen WU [TPE04]
20 score Chinese Taipei U21 - Mu-Yun CHIEN [TPE02] (Medium) [15 - 3]
21 score Chinese Taipei U21 - Kai Yeh LO [TPE09] (Medium) [16 - 3]
23 score Chinese Taipei U21 - Shu-Yu WANG [TPE07] (Running in shot) [17 - 3]
24 score Chinese Taipei U21 - Hsi Yun PAN [TPE18] (Running in shot) [18 - 3]
25 score Chinese Taipei U21 - Shao-Kang YANG [TPE10] (Medium) [19 - 3]
25 substitution Hong Kong China U21 - Ho-Tin LEUNG [HKG03] substituted Pok Ho CHONG [HKG24]
25 substitution Hong Kong China U21 - Ching Hei SIN [HKG37] substituted Tsz Hong MAN [HKG28]
25 score Chinese Taipei U21 - Shu-Yu WANG [TPE07] (Medium) [20 - 3]
27 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE15] (Long) [21 - 3]
27 score Chinese Taipei U21 - Mu-Yun CHIEN [TPE02] (Medium) [22 - 3]
28 score Chinese Taipei U21 - Shao-Kang YANG [TPE10] (Medium) [23 - 3]
28 score Chinese Taipei U21 - Kun Yeh YU [TPE11] (Medium) [24 - 3]
30 score Chinese Taipei U21 - Kun Yeh YU [TPE11] (Long) [25 - 3]
30 score Chinese Taipei U21 - Zhi-Yun WU [TPE05] (Long) [26 - 3]
31 score Chinese Taipei U21 - Shao-Kang YANG [TPE10] (Medium) [27 - 3]
31 score Hong Kong China U21 - Nga Yu WONG [HKG44] (Long) [27 - 4]
32 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE15] (Medium) [28 - 4]
34 score Chinese Taipei U21 - Zhi-Yun WU [TPE05] (Medium) [29 - 4]
34 substitution Hong Kong China U21 - Nga Kiu Anthea HUI [HKG68] substituted Wing Yin CHAN [HKG30]
36 score Chinese Taipei U21 - Hsi Yun PAN [TPE18] (Penalty shot) [30 - 4]
36 score Hong Kong China U21 - Ching Hei SIN [HKG37] (Medium) [30 - 5]
37 score Chinese Taipei U21 - Kai Yeh LO [TPE09] (Near) [31 - 5]
37 score Chinese Taipei U21 - Shao-Kang YANG [TPE10] (Medium) [32 - 5]
38 score Chinese Taipei U21 - Shao-Kang YANG [TPE10] (Medium) [33 - 5]
38 score Hong Kong China U21 - Nga Yu WONG [HKG44] (Free pass) [33 - 6]
39 score Hong Kong China U21 - Yuen Ying NG [HKG45] (Medium) [33 - 7]
39 score Chinese Taipei U21 - Hsi Yun PAN [TPE18] (Penalty shot) [34 - 7]
39 score Hong Kong China U21 - Hiu Ying TSUI [HKG23] (Medium) [34 - 8]
39 comment Chinese Taipei U21: penalty missed by TPE15 - Chia Chuan CHANG
39 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE15] (Near) [35 - 8]
39 score Hong Kong China U21 - Kei-Hin HO [HKG80] (Medium) [35 - 9]
40 comment End of the game: 35 - 9 in favour of Chinese Taipei U21.
40 comment End of the game. Final score: 35 - 9 in favour for Chinese Taipei U21
Chinese Taipei U21
Number Name Sex Position Score
TPE13 Sheng-chieh Lin A 2
TPE20 Hsiung-yu Lu A 1
TPE01 Ya-ni Chu A 2
TPE03 Ya-hui Cho A 1
TPE17 Chih-ting Chou D 4
TPE19 Chia-yu Chen D 0
TPE04 Yue-zhen Wu D 1
TPE06 Lung Lin D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
TPE02 Mu-yun Chien R 2
TPE05 Zhi-yun Wu R 2
TPE07 Shu-yu Wang R 2
TPE09 Kai Yeh Lo R 2
TPE10 Shao-kang Yang R 7
TPE11 Kun Yeh Yu R 2
TPE15 Chia Chuan Chang R 3
TPE18 Hsi Yun Pan R 3
Hong Kong China U21
Number Name Sex Position Score
HKG24 Pok Ho Chong A 0
HKG15 Tsz Wing Lam A 1
HKG23 Hiu Ying Tsui A 1
HKG30 Wing Yin Chan A 0
HKG28 Tsz Hong Man D 0
HKG35 Po Yi Yuen D 1
HKG44 Nga Yu Wong D 3
HKG68 Nga Kiu Anthea Hui D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
HKG03 Ho-tin Leung R 0
HKG34 Hau Pak Ken Ng R 0
HKG37 Ching Hei Sin R 1
HKG45 Yuen Ying Ng R 1
HKG52 Wing Ka Lam R 0
HKG80 Kei-hin Ho R 1

Top scorers