Chinese Taipei U21
21
11
China U21
    • 10th Jul 2018
    • 19:30
Time (minutes)0
Chinese Taipei U210
China U210
0 40
MinuteMin Info Score 21 - 11Score
2 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE20] (Near) [1 - 0]
2 comment Chinese Taipei U21: penalty missed by TPE20 - Chia Chuan CHANG
2 comment China U21: penalty missed by CHN11 - Shuaitan HU
3 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE20] (Near) [2 - 0]
4 score Chinese Taipei U21 - Kun Yeh YU [TPE17] (Medium) [3 - 0]
4 score Chinese Taipei U21 - Wan Yun CHIEN [TPE06] (Running in shot) [4 - 0]
5 score China U21 - Yuran FU [CHN06] (Medium) [4 - 1]
7 score Chinese Taipei U21 - Min Cian WU [TPE08] (Running in shot) [5 - 1]
7 score China U21 - Litian CAO [CHN19] (Penalty shot) [5 - 2]
7 score Chinese Taipei U21 - Kun Yeh YU [TPE17] (Free pass) [6 - 2]
8 substitution China U21 - Jiao MA [CHN24] substituted Siying WANG [CHN26]
8 score Chinese Taipei U21 - Min Cian WU [TPE08] (Long) [7 - 2]
8 substitution China U21 - Bingwei JIANG [CHN09] substituted Xin YAO [CHN10]
9 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE20] (Near) [8 - 2]
9 score China U21 - Jiao MA [CHN24] (Running in shot) [8 - 3]
10 comment The end of the first quarter.
10 score Chinese Taipei U21 - Chien Ai MA [TPE09] (Medium) [9 - 3]
11 substitution Chinese Taipei U21 - Yu Cheng CHEN [TPE12] substituted Yi Liang TSENG [TPE11]
14 substitution China U21 - Jiadong LIU [CHN13] substituted Linpeng ZHU [CHN12]
15 substitution China U21 - Xiaoyuan WANG [CHN20] substituted Shuaitan HU [CHN11]
15 score Chinese Taipei U21 - Hsi Yun PAN [TPE14] (Near) [10 - 3]
16 comment Chinese Taipei U21: penalty missed by TPE20 - Chia Chuan CHANG
16 comment Chinese Taipei U21: penalty missed by TPE14 - Hsi Yun PAN
16 substitution China U21 - Yahao LUO [CHN22] substituted Qiufang WEI [CHN04]
20 substitution China U21 - Jinqiang ZHAI [CHN14] substituted Yuran FU [CHN06]
20 comment Half time: 10 - 3 in favour of Chinese Taipei U21.
20 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE20] (Medium) [11 - 3]
21 score Chinese Taipei U21 - Kun Yeh YU [TPE17] (Long) [12 - 3]
21 substitution China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] substituted Jiadong LIU [CHN13]
25 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Near) [12 - 4]
26 score Chinese Taipei U21 - Yu Ting SUN [TPE05] (Medium) [13 - 4]
27 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE20] (Long) [14 - 4]
27 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Running in shot) [14 - 5]
28 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Medium) [14 - 6]
29 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE20] (Penalty shot) [15 - 6]
29 score Chinese Taipei U21 - Min Cian WU [TPE08] (Medium) [16 - 6]
30 comment The end of the third quarter.
32 score Chinese Taipei U21 - Wan Yun CHIEN [TPE06] (Medium) [17 - 6]
32 score China U21 - Jiao MA [CHN24] (Running in shot) [17 - 7]
32 score Chinese Taipei U21 - Yu Ting SUN [TPE05] (Medium) [18 - 7]
33 substitution China U21 - Zhixing WANG [CHN33] substituted Litian CAO [CHN19]
33 score China U21 - Yahao LUO [CHN22] (Free pass) [18 - 8]
33 score Chinese Taipei U21 - Kun Yeh YU [TPE17] (Free pass) [19 - 8]
35 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Near) [19 - 9]
35 score Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE20] (Penalty shot) [20 - 9]
36 substitution Chinese Taipei U21 - Tzu-Yao HUANG [TPE19] substituted Chia Chuan CHANG [TPE20]
37 score Chinese Taipei U21 - Yu Ting SUN [TPE05] (Medium) [21 - 9]
37 score China U21 - Yan GAO [CHN16] (Running in shot) [21 - 10]
39 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Long) [21 - 11]
40 comment End of the game: 21 - 11 in favour of Chinese Taipei U21.
Chinese Taipei U21
Number Name Sex Position Score
TPE14 Hsi Yun Pan A 1
TPE20 Chia Chuan Chang A 7
TPE05 Yu Ting Sun A 3
TPE08 Min Cian Wu A 3
TPE11 Yi Liang Tseng D 0
TPE17 Kun Yeh Yu D 4
TPE06 Wan Yun Chien D 2
TPE09 Chien Ai Ma D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
TPE01 Hsin Yu Feng R 0
TPE03 Ya-Hui Cho R 0
TPE04 Kai Yeh Lo R 0
TPE07 Shu-Chi Chang R 0
TPE12 Yu Cheng Chen R 0
TPE13 Han-Sheng Chiu R 0
TPE18 Tzu-Shun Huang R 0
TPE19 Tzu-Yao Huang R 0
China U21
Number Name Sex Position Score
CHN10 Xin Yao A 0
CHN11 Shuaitan Hu A 0
CHN04 Qiufang Wei A 0
CHN06 Yuran Fu A 1
CHN12 Linpeng Zhu D 5
CHN19 Litian Cao D 1
CHN16 Yan Gao D 1
CHN26 Siying Wang D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN08 Qiurui Wu R 0
CHN09 Bingwei Jiang R 0
CHN13 Jiadong Liu R 0
CHN14 Jinqiang Zhai R 0
CHN20 Xiaoyuan Wang R 0
CHN22 Yahao Luo R 1
CHN24 Jiao Ma R 2
CHN33 Zhixing Wang R 0

Top scorers