Chinese Taipei U23
31
12
Poland U23
    • 12th Jul 2016
    • 17:00
Time (minutes)0
Chinese Taipei U230
Poland U230
0 40
MinuteMin Info Score 31 - 12Score
1 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [13] (Medium) [1 - 0]
1 score Chinese Taipei U23 - Shu Chi CHANG [07] (Medium) [2 - 0]
2 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [20] (Running in shot) [3 - 0]
3 substitution Chinese Taipei U23 - Qian-Ru LIN [08] substituted Ya-Ju HSU [04] (Substitution)
3 score Chinese Taipei U23 - Nien-Hua HUANG [14] (Penalty shot) [4 - 0]
3 score Poland U23 - Kamil MUSIALINSKI [13] (Running in shot) [4 - 1]
4 score Poland U23 - Klaudia ?OJEWSKA [02] (Long) [4 - 2]
5 score Chinese Taipei U23 - Ya-Han CHAN [09] (Medium) [5 - 2]
5 score Poland U23 - Kacper NOWAK [17] (Medium) [5 - 3]
5 score Chinese Taipei U23 - Han-Sheng CHIU [18] (Medium) [6 - 3]
6 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [13] (Medium) [7 - 3]
6 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [20] (Medium) [8 - 3]
7 score Poland U23 - Tamara SIEMIENIUK [01] (Running in shot) [8 - 4]
7 score Chinese Taipei U23 - Shu Chi CHANG [07] (Medium) [9 - 4]
10 score Chinese Taipei U23 - Han-Sheng CHIU [18] (Medium) [10 - 4]
10 comment Quarter 1: 10 - 4 in favour for Chinese Taipei U23
11 substitution Poland U23 - Artur SMOLARKIEWICZ [09] substituted Kamil PRZYBYLSKI [10] (Substitution)
11 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [20] (Long) [11 - 4]
11 score Poland U23 - Kacper NOWAK [17] (Penalty shot) [11 - 5]
12 score Poland U23 - Rafal DIADIK [11] (Penalty shot) [11 - 6]
14 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [13] (Medium) [12 - 6]
15 score Chinese Taipei U23 - Nien-Hua HUANG [14] (Free pass) [13 - 6]
17 score Chinese Taipei U23 - Ya-Han CHAN [09] (Running in shot) [14 - 6]
17 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [13] (Medium) [15 - 6]
18 score Chinese Taipei U23 - Shem-Chih CHEN [06] (Medium) [16 - 6]
19 score Chinese Taipei U23 - Qian-Ru LIN [08] (Medium) [17 - 6]
20 score Chinese Taipei U23 - Ya-Han CHAN [09] (Near) [18 - 6]
20 comment Quarter 2: 18 - 6 in favour for Chinese Taipei U23
21 substitution Chinese Taipei U23 - Jia-Yi WU [03] substituted Shem-Chih CHEN [06] (Substitution)
21 substitution Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] substituted Shu Chi CHANG [07] (Substitution)
21 substitution Chinese Taipei U23 - Cheng-Kai HSIEH [17] substituted Han-Sheng CHIU [18] (Substitution)
21 substitution Chinese Taipei U23 - Chun-Ta CHEN [12] substituted Te-Nan TIEN [13] (Substitution)
21 substitution Chinese Taipei U23 - Chieh-Sheng CHANG [19] substituted Nien-Hua HUANG [14] (Substitution)
21 substitution Chinese Taipei U23 - Tzu-Chin FANG [11] substituted Hsiang-Lin CHUANG [20] (Substitution)
21 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Free pass) [19 - 6]
22 substitution Chinese Taipei U23 - Yi-Syuan YANG [05] substituted Ya-Han CHAN [09] (Substitution)
22 score Poland U23 - Kamil MUSIALINSKI [13] (Free pass) [19 - 7]
26 substitution Poland U23 - Kamil PRZYBYLSKI [10] substituted Artur SMOLARKIEWICZ [09] (Substitution)
26 substitution Poland U23 - Daria DIADIK [07] substituted Klaudia MAJCHRZAK [08] (Substitution)
26 score Chinese Taipei U23 - Chieh-Sheng CHANG [19] (Penalty shot) [20 - 7]
28 score Poland U23 - Tamara SIEMIENIUK [01] (Near) [20 - 8]
28 score Chinese Taipei U23 - Jia-Yi WU [03] (Medium) [21 - 8]
28 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Medium) [22 - 8]
30 score Chinese Taipei U23 - Yi-Syuan YANG [05] (Medium) [23 - 8]
30 score Chinese Taipei U23 - Chieh-Sheng CHANG [19] (Medium) [24 - 8]
30 comment Quarter 3: 24 - 8 in favour for Chinese Taipei U23
31 score Poland U23 - Kamil MUSIALINSKI [13] (Penalty shot) [24 - 9]
32 score Chinese Taipei U23 - Chun-Ta CHEN [12] (Near) [25 - 9]
32 score Poland U23 - Kacper NOWAK [17] (Near) [25 - 10]
34 score Poland U23 - Kacper NOWAK [17] (Penalty shot) [25 - 11]
34 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Penalty shot) [26 - 11]
34 score Chinese Taipei U23 - Ya-Wen LIN [01] (Running in shot) [27 - 11]
35 score Chinese Taipei U23 - Chieh-Sheng CHANG [19] (Medium) [28 - 11]
36 substitution Poland U23 - Marek SZALEK [16] substituted Kacper NOWAK [17] (Substitution)
36 substitution Poland U23 - Klaudia MAJCHRZAK [08] substituted Klaudia ?OJEWSKA [02] (Substitution)
37 score Chinese Taipei U23 - Tzu-Chin FANG [11] (Medium) [29 - 11]
38 score Poland U23 - Rafal DIADIK [11] (Free pass) [29 - 12]
38 score Chinese Taipei U23 - Jia-Yi WU [03] (Running in shot) [30 - 12]
38 substitution Poland U23 - Maria JASINSKA [18] substituted Ilona GORYSZEWSKA [06] (Substitution)
39 score Chinese Taipei U23 - Tzu-Chin FANG [11] (Medium) [31 - 12]
39 substitution Poland U23 - PAULINA LUBA?SKA [03] substituted Daria DIADIK [07] (Substitution)
40 substitution Poland U23 - KRZYSZTOF SMOLARKIEWICZ [15] substituted Rafal DIADIK [11] (Substitution)
40 comment End of the game. Final score: 31 - 12 in favour for Chinese Taipei U23
Referee

Assistant referee

Chinese Taipei U23
Number Name Sex Position Score
20 Hsiang-lin Chuang D 3
07 Shu Chi Chang A 2
18 Han-sheng Chiu A 2
04 Ya-ju Hsu D 0
14 Nien-hua Huang D 2
13 Te-nan Tien A 4
06 Shem-chih Chen A 1
09 Ya-han Chan D 3
RESERVES
Number Name Sex Position Score
17 Cheng-kai Hsieh R 0
05 Yi-syuan Yang R 1
08 Qian-ru Lin R 1
12 Chun-ta Chen R 1
19 Chieh-sheng Chang R 3
11 Tzu-chin Fang R 2
03 Jia-yi Wu R 2
01 Ya-wen Lin R 4
Poland U23
Number Name Sex Position Score
02 Klaudia ?ojewska A 1
10 Kamil Przybylski D 0
08 Klaudia Majchrzak D 0
01 Tamara Siemieniuk D 2
06 Ilona Goryszewska A 0
17 Kacper Nowak D 4
11 Rafal Diadik A 2
13 Kamil Musialinski A 3
RESERVES
Number Name Sex Position Score
07 Daria Diadik R 0
16 Marek Szalek R 0
15 Krzysztof Smolarkiewicz R 0
03 Paulina Luba?ska R 0
18 Maria Jasinska R 0
09 Artur Smolarkiewicz R 0

Top scorers