Chinese Taipei
23
10
Australia
    • 30th Nov 2022
    • 13:15
Time (minutes)0
Chinese Taipei0
Australia0
0 32
MinuteMin Info Score 23 - 10Score
1 score Australia - Grace CULLEN [11] (Free pass) [0 - 1]
2 score Chinese Taipei - Cin CHEN [5] (Near) [1 - 1]
2 score Chinese Taipei - Kai-Yeh LO [9] (Medium) [2 - 1]
3 score Chinese Taipei - Kai-Yeh LO [9] (Near) [3 - 1]
4 score Australia - Jessica PHILLIPS [19] (Near) [3 - 2]
5 score Chinese Taipei - Cin CHEN [5] (Medium) [4 - 2]
5 score Chinese Taipei - Kai-Yeh LO [9] (Medium) [5 - 2]
6 comment Time out 1 for Australia
6 score Chinese Taipei - Kai-Yeh LO [9] (Penalty shot) [6 - 2]
7 score Chinese Taipei - Cin CHEN [5] (Penalty shot) [7 - 2]
7 score Australia - Joshua BERNEY [10] (Penalty shot) [7 - 3]
8 comment End Q1
8 score Chinese Taipei - Tsung-Yu TSAI [18] (Penalty shot) [8 - 3]
10 score Chinese Taipei - Tsung-Yu TSAI [18] (Medium) [9 - 3]
11 substitution Australia - Nicholas BUNGEY [6] substituted Jazz ZULFIC [1]
12 score Chinese Taipei - Cin CHEN [5] (Medium) [10 - 3]
12 score Australia - Grace CULLEN [11] (Medium) [10 - 4]
12 substitution Chinese Taipei - Chieh-Sheng CHANG [12] substituted Wei-Jhe TAI [11]
14 score Australia - Daniel PHILLIPS [33] (Medium) [10 - 5]
16 comment Half time: 10 - 5 in favour of Chinese Taipei.
16 substitution Australia - Emily HUTCHESSON [3] substituted Samantha ADAMS [2]
16 substitution Chinese Taipei - Zhi-Yun WU [4] substituted Chien-Chin PENG [6]
17 score Chinese Taipei - Kai-Yeh LO [9] (Penalty shot) [11 - 5]
19 score Chinese Taipei - Han-Sheng CHIU [13] (Medium) [12 - 5]
19 score Australia - Grace CULLEN [11] (Penalty shot) [12 - 6]
20 score Chinese Taipei - Chun-Ta CHEN [15] (Medium) [13 - 6]
21 score Chinese Taipei - Tsung-Yu TSAI [18] (Running in shot) [14 - 6]
21 score Chinese Taipei - Han-Sheng CHIU [13] (Long) [15 - 6]
22 substitution Chinese Taipei - Ya-Ni CHU [3] substituted Cin CHEN [5]
22 substitution Chinese Taipei - Po-Wei CHIU [16] substituted Chun-Ta CHEN [15]
22 score Australia - Grace CULLEN [11] (Medium) [15 - 7]
24 comment End Q3
24 substitution Chinese Taipei - Ying-Ting HUANG [20] substituted Han-Sheng CHIU [13]
24 substitution Australia - Zac MARSHALL [8] substituted Daniel PHILLIPS [33]
24 substitution Australia - Christopher HUTCHESSON [22] substituted Joshua BERNEY [10]
24 score Chinese Taipei - Zhi-Yun WU [4] (Medium) [16 - 7]
24 score Chinese Taipei - Zhi-Yun WU [4] (Medium) [17 - 7]
24 substitution Chinese Taipei - Chien-Chin PENG [6] substituted Ya-Han CHAN [10]
24 substitution Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [1] substituted Kai-Yeh LO [9]
24 substitution Chinese Taipei - Wei-Jhe TAI [11] substituted Tsung-Yu TSAI [18]
25 substitution Australia - Amy KUBANK [13] substituted Bethan CHANNING [16]
25 substitution Australia - Matilda HILTON [15] substituted Jessica PHILLIPS [19]
26 score Chinese Taipei - Chien-Chin PENG [6] (Penalty shot) [18 - 7]
26 score Chinese Taipei - Ying-Ting HUANG [20] (Penalty shot) [19 - 7]
26 score Australia - Emily HUTCHESSON [3] (Running in shot) [19 - 8]
27 score Chinese Taipei - Wei-Jhe TAI [11] (Near) [20 - 8]
28 score Australia - Nicholas BUNGEY [6] (Near) [20 - 9]
29 score Chinese Taipei - Ying-Ting HUANG [20] (Long) [21 - 9]
29 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [1] (Long) [22 - 9]
30 score Chinese Taipei - Wei-Jhe TAI [11] (Near) [23 - 9]
31 score Australia - Grace CULLEN [11] (Medium) [23 - 10]
32 comment End of the game: 23 - 10 in favour of Chinese Taipei.
Chinese Taipei
Number Name Sex Position Score
11 Wei-Jhe Tai A 2
13 Han-Sheng Chiu A 2
5 Cin Chen A 4
10 Ya-Han Chan A 0
18 Tsung-Yu Tsai D 3
15 Chun-Ta Chen D 1
6 Chien-Chin Peng D 1
9 Kai-Yeh Lo D 5
RESERVES
Number Name Sex Position Score
1 Ya-Wen Lin R 1
3 Ya-Ni Chu R 0
4 Zhi-Yun Wu R 2
12 Chieh-Sheng Chang R 0
16 Po-Wei Chiu R 0
20 Ying-Ting Huang R 2
Australia
Number Name Sex Position Score
1 Jazz Zulfic A 0
10 Joshua Berney A 1
11 Grace Cullen A 5
19 Jessica Phillips A 1
33 Daniel Phillips D 1
32 Darian Huddleston D 0
2 Samantha Adams D 0
16 Bethan Channing D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
3 Emily Hutchesson R 1
6 Nicholas Bungey R 1
8 Zac Marshall R 0
13 Amy Kubank R 0
15 Matilda Hilton R 0
22 Christopher Hutchesson R 0

Top scorers