China
17
27
Catalonia
 
 
  • China
    17
  • Catalonia
    27
                                
Time (minutes)0
Catalonia0
China0
0 60
MinuteMin Info Score 17 - 27Score
2 score Catalonia - Sergi Pau GABRIEL GIRAL [CAT13] (Long) [0 - 1]
3 score Catalonia - Vanessa VIANA MENDEZ [CAT12] (Medium) [0 - 2]
4 score China - Yongbin YANG [CHN16] (Long) [1 - 2]
5 score China - Haoran WANG [CHN13] (Long) [2 - 2]
5 score Catalonia - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Free pass) [2 - 3]
6 score Catalonia - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Medium) [2 - 4]
7 score China - Yongbin YANG [CHN16] (Medium) [3 - 4]
10 score Catalonia - Xavier BLAZQUEZ BUISAN [CAT17] (Near) [3 - 5]
11 score Catalonia - Sergi Pau GABRIEL GIRAL [CAT13] (Penalty shot) [3 - 6]
12 score China - Jianqing OU [CHN11] (Long) [4 - 6]
12 score Catalonia - Montse CORTES LUCENO [CAT02] (Running in shot) [4 - 7]
16 score Catalonia - Raquel VARELA ALONSO [CAT01] (Medium) [4 - 8]
17 score China - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Near) [5 - 8]
18 score China - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Medium) [6 - 8]
18 comment Catalonia: penalty missed by CAT17 - Xavi BLAZQUEZ BUISAN
23 comment Time out 1 for Catalonia.
25 score Catalonia - Xavier BLAZQUEZ BUISAN [CAT17] (Free pass) [6 - 9]
26 comment Catalonia: penalty missed by CAT17 - Xavi BLAZQUEZ BUISAN
26 score China - Yongbin YANG [CHN16] (Medium) [7 - 9]
28 score Catalonia - Sergi Pau GABRIEL GIRAL [CAT13] (Penalty shot) [7 - 10]
30 score Catalonia - Sergi Pau GABRIEL GIRAL [CAT13] (Medium) [7 - 11]
30 score Catalonia - Xavier BLAZQUEZ BUISAN [CAT17] (Medium) [7 - 12]
30 comment Half time: 7 - 12 in favour for Catalonia
32 score Catalonia - Oscar HERNANDEZ SALVADOR [CAT11] (Near) [7 - 13]
34 score China - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Penalty shot) [8 - 13]
34 score Catalonia - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Near) [8 - 14]
35 score Catalonia - Oscar HERNANDEZ SALVADOR [CAT11] (Medium) [8 - 15]
35 score China - Haoran WANG [CHN13] (Medium) [9 - 15]
36 score China - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Medium) [10 - 15]
37 score China - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Medium) [11 - 15]
37 score Catalonia - Oscar HERNANDEZ SALVADOR [CAT11] (Medium) [11 - 16]
41 score Catalonia - Xavier BLAZQUEZ BUISAN [CAT17] (Free pass) [11 - 17]
42 score China - Yan ZHANG [CHN08] (Free pass) [12 - 17]
42 score Catalonia - Sergi Pau GABRIEL GIRAL [CAT13] (Running in shot) [12 - 18]
43 substitution China - Feng JING [CHN10] substituted Haoran WANG [CHN13]
46 score China - Yongbin YANG [CHN16] (Penalty shot) [13 - 18]
47 score Catalonia - Oscar HERNANDEZ SALVADOR [CAT11] (Near) [13 - 19]
47 comment Time out 2 for Catalonia.
48 score Catalonia - Sergi Pau GABRIEL GIRAL [CAT13] (Long) [13 - 20]
48 score China - Yan ZHANG [CHN08] (Medium) [14 - 20]
49 substitution China - Jing ZHAO [CHN02] substituted Muzi LI [CHN06]
49 score Catalonia - Xavier BLAZQUEZ BUISAN [CAT17] (Penalty shot) [14 - 21]
49 score Catalonia - Oscar HERNANDEZ SALVADOR [CAT11] (Penalty shot) [14 - 22]
50 substitution Catalonia - Marta FLORES CUADRAT [CAT05] substituted Miriam GONZALEZ FLORES [CAT06]
51 score Catalonia - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Running in shot) [14 - 23]
53 score Catalonia - Marta FLORES CUADRAT [CAT05] (Near) [14 - 24]
53 substitution Catalonia - Ivan ALBERICH BAEZ [CAT16] substituted Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15]
53 substitution Catalonia - Marc CASTILLO CARAGOL [CAT10] substituted Oscar HERNANDEZ SALVADOR [CAT11]
53 substitution Catalonia - Albert CAMPRUBI [CAT18] substituted Xavier BLAZQUEZ BUISAN [CAT17]
56 score China - Xin ZHANG [CHN01] (Medium) [15 - 24]
56 score China - Yongbin YANG [CHN16] (Penalty shot) [16 - 24]
56 substitution China - Yi-Chun SHAO [CHN18] substituted Feng JING [CHN10]
58 score Catalonia - Sergi Pau GABRIEL GIRAL [CAT13] (Free pass) [16 - 25]
59 score China - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Long) [17 - 25]
60 score Catalonia - Albert CAMPRUBI [CAT18] (Near) [17 - 26]
60 score Catalonia - Marc CASTILLO CARAGOL [CAT10] (Medium) [17 - 27]
60 comment End of the game. Final score: 17 - 27 in favour for Catalonia
China
Number Name Sex Position Score
CHN06 Muzi Li D 0
CHN16 Yongbin Yang D 5
CHN09 Shuaishuai Liang A 6
CHN08 Yan Zhang A 2
CHN11 Jianqing Ou A 1
CHN04 Manli Zhu A 0
CHN01 Xin Zhang D 1
CHN13 Haoran Wang D 2
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN15 Yi Li R 0
CHN07 Xi Wang R 0
CHN10 Feng Jing R 0
CHN18 Yi-Chun Shao R 0
CHN12 Xiaoyang Liu R 0
CHN05 Xiaowen Xu R 0
CHN02 Jing Zhao R 0
CHN03 Shuo -Fei Shang R 0
Catalonia
Number Name Sex Position Score
CAT17 Xavier Blazquez Buisan D 5
CAT11 Oscar Hernandez Salvador D 5
CAT02 Montse Cortes Luceno D 1
CAT06 Miriam Gonzalez Flores A 0
CAT15 Jose Manuel Alvarez Andres A 4
CAT01 Raquel Varela Alonso D 1
CAT13 Sergi Pau Gabriel Giral A 7
CAT12 Vanessa Viana Mendez A 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CAT18 Albert Camprubi R 1
CAT16 Ivan Alberich Baez R 0
CAT10 Marc Castillo Caragol R 1
CAT05 Marta Flores Cuadrat R 1
CAT07 Laia Rosa Lorente R 0
CAT03 Berta Leonor Aloma Sese R 0

Top scorers