Catalonia U21
18
13
China U21
    • 10th Jul 2024
    • 10:45
Time (minutes)0
Catalonia U210
China U210
0 40
MinuteMin Info Score 18 - 13Score
1 score Catalonia U21 - Julia SORIANO MILIÁN [CAT15] (Running in shot) [1 - 0]
1 score China U21 - Tianhao ZHANG [CHN10] (Medium) [1 - 1]
2 score Catalonia U21 - Jordi VERT MARTÍNEZ [CAT08] (Running in shot) [2 - 1]
4 score China U21 - Ruiyang SHEN [CHN17] (Medium) [2 - 2]
4 score Catalonia U21 - Julia SORIANO MILIÁN [CAT15] (Medium) [3 - 2]
4 score China U21 - Hao ZHANG [CHN22] (Medium) [3 - 3]
8 score China U21 - Ruiyang SHEN [CHN17] (Medium) [3 - 4]
8 score China U21 - Yuguo FAN [CHN12] (Medium) [3 - 5]
9 score Catalonia U21 - Martí MARGAIX DELGADO [CAT12] (Penalty shot) [4 - 5]
10 comment end of the 1. period
10 score China U21 - Tianhao ZHANG [CHN10] (Medium) [4 - 6]
12 score Catalonia U21 - Laura TOBARUELA RUIZ [CAT11] (Near) [5 - 6]
13 score China U21 - Yuguo FAN [CHN12] (Medium) [5 - 7]
13 score Catalonia U21 - Martí MARGAIX DELGADO [CAT12] (Running in shot) [6 - 7]
14 comment Catalonia U21: penalty missed by CAT15 - Julia SORIANO MILIÁN
14 score China U21 - Hao ZHANG [CHN22] (Medium) [6 - 8]
15 score China U21 - Yuguo FAN [CHN12] (Free pass) [6 - 9]
15 score Catalonia U21 - Jordi VERT MARTÍNEZ [CAT08] (Penalty shot) [7 - 9]
16 comment Time out 1 for Catalonia U21
17 score China U21 - Yuzhu ZHANG [CHN08] (Free pass) [7 - 10]
18 score China U21 - Hao ZHANG [CHN22] (Medium) [7 - 11]
20 comment Half time: 7 - 11 in favour of China U21.
20 substitution Catalonia U21 - Ona PITARCH RAVENTÓS [CAT07] substituted Aina Artés PUPIM [CAT01]
22 score Catalonia U21 - Jordi VERT MARTÍNEZ [CAT08] (Penalty shot) [8 - 11]
23 score Catalonia U21 - Guillem CEBALLOS MARTÍN [CAT16] (Penalty shot) [9 - 11]
24 comment Catalonia U21: penalty missed by CAT10 - Temi COMBIS JULIÀ
25 comment Time out 1 for China U21
28 score Catalonia U21 - Martí MARGAIX DELGADO [CAT12] (Medium) [10 - 11]
30 comment end of the 3. period
30 score Catalonia U21 - Martí MARGAIX DELGADO [CAT12] (Medium) [11 - 11]
31 score China U21 - Ruiyang SHEN [CHN17] (Long) [11 - 12]
31 score Catalonia U21 - Laura TOBARUELA RUIZ [CAT11] (Running in shot) [12 - 12]
32 comment Catalonia U21: penalty missed by CAT03 - Aina TRIGUEROS GIMÉNEZ
32 score Catalonia U21 - Martí MARGAIX DELGADO [CAT12] (Long) [13 - 12]
34 score Catalonia U21 - Martí MARGAIX DELGADO [CAT12] (Running in shot) [14 - 12]
34 comment Time out 2 for China U21
34 score Catalonia U21 - Ona PITARCH RAVENTÓS [CAT07] (Medium) [15 - 12]
36 score Catalonia U21 - Jordi VERT MARTÍNEZ [CAT08] (Near) [16 - 12]
36 substitution China U21 - Ning YANG [CHN06] substituted Yuguo FAN [CHN12]
37 score Catalonia U21 - Julia SORIANO MILIÁN [CAT15] (Medium) [17 - 12]
37 substitution China U21 - Jingxuan XIANG [CHN09] substituted Yi ZHANG [CHN04]
37 comment Time out 2 for Catalonia U21
37 score China U21 - Yuzhu ZHANG [CHN08] (Medium) [17 - 13]
37 substitution China U21 - Linsheng LI [CHN11] substituted Hao ZHANG [CHN22]
37 score Catalonia U21 - Ona PITARCH RAVENTÓS [CAT07] (Medium) [18 - 13]
40 comment End of the game: 18 - 13 in favour of Catalonia U21.
Catalonia U21
Number Name Sex Position Score
CAT10 Temi Combis Julià A 0
CAT12 Martí Margaix Delgado A 6
CAT15 Julia Soriano Milián A 3
CAT03 Aina Trigueros Giménez A 0
CAT08 Jordi Vert Martínez D 4
CAT16 Guillem Ceballos Martín D 1
CAT01 Aina Artés Pupim D 0
CAT11 Laura Tobaruela Ruiz D 2
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CAT05 Paula Quilez Fuente R 0
CAT06 Raul Quirós Jiménez R 0
CAT07 Ona Pitarch Raventós R 2
CAT09 Julia Roura Sanyes R 0
CAT14 Cristobal Jorge Martín R 0
CAT20 Mario Vera Sánchez R 0
China U21
Number Name Sex Position Score
CHN10 Tianhao Zhang A 2
CHN22 Hao Zhang A 3
CHN08 Yuzhu Zhang A 2
CHN04 Yi Zhang A 0
CHN12 Yuguo Fan D 3
CHN17 Ruiyang Shen D 3
CHN07 Haiyue Yu D 0
CHN13 Wanchen Bao D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN05 Xuanyi Zhu R 0
CHN06 Ning Yang R 0
CHN09 Jingxuan Xiang R 0
CHN11 Linsheng Li R 0
CHN16 Yiyao Zhang R 0
CHN24 Siyin Wang R 0

Top scorers