Belgium
27
11
China
    • 14th Jul 2022
    • 13:15
Time (minutes)0
Belgium0
China0
0 40
MinuteMin Info Score 27 - 11Score
1 score Belgium - Brent STRUYF [BEL46] (Long) [1 - 0]
2 score Belgium - Lauren DENIS [BEL08] (Running in shot) [2 - 0]
2 score China - Xi WANG [CHN14] (Long) [2 - 1]
3 score Belgium - Saar SEYS [BEL09] (Running in shot) [3 - 1]
4 substitution China - Yuran FU [CHN06] substituted Xin ZHANG [CHN01]
4 score Belgium - Amber ENGELS [BEL21] (Penalty shot) [4 - 1]
4 score China - Xiaoxi CHEN [CHN07] (Medium) [4 - 2]
5 score Belgium - Kian AMORGASTE [BEL18] (Medium) [5 - 2]
6 score China - Yuran FU [CHN06] (Running in shot) [5 - 3]
8 score Belgium - Amber ENGELS [BEL21] (Medium) [6 - 3]
9 score Belgium - Brent STRUYF [BEL46] (Long) [7 - 3]
10 substitution China - Xuyang LI [CHN15] substituted Dongjie ZHANG [CHN11]
11 score Belgium - Lennert IMPENS [BEL24] (Medium) [8 - 3]
11 score Belgium - Kian AMORGASTE [BEL18] (Running in shot) [9 - 3]
11 score China - Fei XIAO [CHN17] (Long) [9 - 4]
12 score Belgium - Lauren DENIS [BEL08] (Medium) [10 - 4]
13 score Belgium - Saar SEYS [BEL09] (Running in shot) [11 - 4]
13 score Belgium - Lennert IMPENS [BEL24] (Medium) [12 - 4]
13 substitution China - Jiaxu CHEN [CHN10] substituted Zheheng TANG [CHN27]
14 score China - Xin LI [CHN05] (Medium) [12 - 5]
14 score Belgium - Amber ENGELS [BEL21] (Penalty shot) [13 - 5]
15 score Belgium - Kian AMORGASTE [BEL18] (Running in shot) [14 - 5]
17 score Belgium - Saar SEYS [BEL09] (Medium) [15 - 5]
19 score Belgium - Brent STRUYF [BEL46] (Medium) [16 - 5]
19 score Belgium - Amber ENGELS [BEL21] (Long) [17 - 5]
20 comment Half time: 17 - 5 in favour of Belgium.
20 score Belgium - Kian AMORGASTE [BEL18] (Medium) [18 - 5]
21 substitution China - Yuxuan HU [CHN08] substituted Xiaoxi CHEN [CHN07]
21 substitution Belgium - Stien REYNTJENS [BEL03] substituted Amber ENGELS [BEL21]
23 score Belgium - Kian AMORGASTE [BEL18] (Medium) [19 - 5]
23 substitution Belgium - Cedric SCHOUMACKER [BEL19] substituted Brent STRUYF [BEL46]
25 score China - Fei XIAO [CHN17] (Long) [19 - 6]
25 score Belgium - Stien REYNTJENS [BEL03] (Medium) [20 - 6]
26 score China - Xi WANG [CHN14] (Medium) [20 - 7]
26 substitution China - Dongjie ZHANG [CHN11] substituted Xi WANG [CHN14]
26 score Belgium - Kian AMORGASTE [BEL18] (Running in shot) [21 - 7]
27 score Belgium - Cedric SCHOUMACKER [BEL19] (Medium) [22 - 7]
27 score China - Yuxuan HU [CHN08] (Penalty shot) [22 - 8]
28 score Belgium - Kian AMORGASTE [BEL18] (Near) [23 - 8]
28 substitution Belgium - Jari HARDIES [BEL20] substituted Jordan DE VOGELAERE [BEL17]
29 score Belgium - Lennert IMPENS [BEL24] (Near) [24 - 8]
31 score China - Xin LI [CHN05] (Running in shot) [24 - 9]
31 substitution China - Zheheng TANG [CHN27] substituted Fei XIAO [CHN17]
32 substitution Belgium - Lars COURTENS [BEL16] substituted Lennert IMPENS [BEL24]
33 score China - Xin LI [CHN05] (Long) [24 - 10]
34 substitution Belgium - Julie CALUWE [BEL07] substituted Lisa PAUWELS [BEL04]
34 substitution Belgium - Shiara DRIESEN [BEL05] substituted Saar SEYS [BEL09]
35 score Belgium - Kian AMORGASTE [BEL18] (Medium) [25 - 10]
37 score China - Dongjie ZHANG [CHN11] (Long) [25 - 11]
37 score Belgium - Cedric SCHOUMACKER [BEL19] (Long) [26 - 11]
38 score Belgium - Stien REYNTJENS [BEL03] (Running in shot) [27 - 11]
40 comment End of the game: 27 - 11 in favour of Belgium.
Belgium
Number Name Sex Position Score
BEL17 Jordan de Vogelaere A 0
BEL46 Brent Struyf A 3
BEL08 Lauren Denis A 2
BEL21 Amber Engels A 4
BEL18 Kian Amorgaste D 8
BEL24 Lennert Impens D 3
BEL04 Lisa Pauwels D 0
BEL09 Saar Seys D 3
RESERVES
Number Name Sex Position Score
BEL03 Stien Reyntjens R 2
BEL05 Shiara Driesen R 0
BEL07 Julie Caluwe R 0
BEL16 Lars Courtens R 0
BEL19 Cedric Schoumacker R 2
BEL20 Jari Hardies R 0
China
Number Name Sex Position Score
CHN17 Fei Xiao A 2
CHN27 Zheheng Tang A 0
CHN05 Xin Li A 3
CHN07 Xiaoxi Chen A 1
CHN11 Dongjie Zhang D 1
CHN14 Xi Wang D 2
CHN01 Xin Zhang D 0
CHN03 Qing Wang D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN02 Jing Zhao R 0
CHN06 Yuran Fu R 1
CHN08 Yuxuan Hu R 1
CHN10 Jiaxu Chen R 0
CHN15 Xuyang Li R 0

Top scorers