China
42
5
Macau China
    • 19th Aug 2014
    • 15:50
Time (minutes)0
China0
Macau China0
0 50
MinuteMin Info Score 42 - 5Score
2 score China - Shuaishuai LIANG [09] (Medium) [1 - 0]
2 score China - Muzi LI [06] (Medium) [2 - 0]
3 score China - Yongbin YANG [16] (Running in shot) [3 - 0]
3 score China - Yongbin YANG [16] (Penalty shot) [4 - 0]
4 score China - Shuaishuai LIANG [09] (Near) [5 - 0]
4 score China - Muzi LI [06] (Running in shot) [6 - 0]
5 score China - Xin ZHANG [01] (Running in shot) [7 - 0]
5 score China - Yongbin YANG [16] (Medium) [8 - 0]
6 score Macau China - Weng Wai CHEONG [22] (Medium) [8 - 1]
6 score China - Ruidong LIU [24] (Near) [9 - 1]
7 score China - Yao CHEN [07] (Running in shot) [10 - 1]
7 score China - Yongbin YANG [16] (Running in shot) [11 - 1]
7 score China - Xue-Jin LIAN [08] (Medium) [12 - 1]
8 score China - Xue-Jin LIAN [08] (Running in shot) [13 - 1]
8 score China - Xin ZHANG [01] (Running in shot) [14 - 1]
9 score China - Yao CHEN [07] (Running in shot) [15 - 1]
10 score China - Ruidong LIU [24] (Near) [16 - 1]
10 score Macau China - Ka U CHAN [07] (Long) [16 - 2]
10 score China - Xin ZHANG [01] (Running in shot) [17 - 2]
11 score China - Hao PU [21] (Medium) [18 - 2]
12 score China - Shuaishuai LIANG [09] (Medium) [19 - 2]
12 score China - Muzi LI [06] (Medium) [20 - 2]
13 score China - Xin ZHANG [01] (Running in shot) [21 - 2]
13 substitution Macau China - Weng-Si SIO [03] substituted Wai In HO [08] (Tactical sub.)
14 score China - Hao PU [21] (Near) [22 - 2]
14 score China - Muzi LI [06] (Running in shot) [23 - 2]
16 score China - Xue-Jin LIAN [08] (Running in shot) [24 - 2]
17 score China - Yao CHEN [07] (Near) [25 - 2]
20 score China - Yongbin YANG [16] (Near) [26 - 2]
20 comment Half time: 26 - 2 in favour for China
22 score China - Ruidong LIU [24] (Near) [27 - 2]
24 score China - Xue-Jin LIAN [08] (Running in shot) [28 - 2]
24 substitution China - Jun Ke ZHOU [15] substituted Xin ZHANG [01] (Reversible sub.)
24 substitution China - Zhi Cheng CHEN [10] substituted Yongbin YANG [16] (Reversible sub.)
25 score China - Zhi Cheng CHEN [10] (Near) [29 - 2]
25 score China - Yao CHEN [07] (Near) [30 - 2]
25 substitution China - Jingyi YIN [04] substituted Muzi LI [06] (Reversible sub.)
25 substitution China - Yue YU [11] substituted Shuaishuai LIANG [09] (Reversible sub.)
27 score China - Xue-Jin LIAN [08] (Near) [31 - 2]
29 score China - Jingyi YIN [04] (Medium) [32 - 2]
29 substitution China - Yuchan CAO [05] substituted Xue-Jin LIAN [08] (Tactical sub.)
29 substitution China - Jing ZHAO [02] substituted Yao CHEN [07] (Tactical sub.)
29 score Macau China - Heong In IP [01] (Penalty shot) [32 - 3]
29 score China - Jing ZHAO [02] (Near) [33 - 3]
30 score China - Ruidong LIU [24] (Long) [34 - 3]
31 substitution China - Shitao TANG [03] substituted Hao PU [21] (Reversible sub.)
31 substitution Macau China - Chon Kit MAK [06] substituted Heong In IP [01] (Reversible sub.)
31 substitution Macau China - Chi-On HO [02] substituted Weng Wai CHEONG [22] (Reversible sub.)
31 substitution Macau China - Io Kei CHEK [33] substituted Ka U CHAN [07] (Reversible sub.)
31 substitution Macau China - Ka U CHAO [05] substituted Io Un LO [13] (Reversible sub.)
31 substitution Macau China - Cheok In CHONG [10] substituted Iok-Kun CHEANG [26] (Reversible sub.)
31 substitution Macau China - Lai I NG [11] substituted Si Jie ONG [30] (Reversible sub.)
31 comment Time out 1 for Macau.
32 score China - Ruidong LIU [24] (Long) [35 - 3]
32 score China - Jing ZHAO [02] (Near) [36 - 3]
34 score China - Zhi Cheng CHEN [10] (Near) [37 - 3]
34 substitution China - Guoyong YANG [13] substituted Ruidong LIU [24] (Reversible sub.)
35 score China - Jingyi YIN [04] (Long) [38 - 3]
35 score Macau China - Io Kei CHEK [33] (Medium) [38 - 4]
36 score China - Shitao TANG [03] (Near) [39 - 4]
38 comment penalty miss for china number 10
38 comment pelty missed for china number 10
38 score China - Jun Ke ZHOU [15] (Near) [40 - 4]
39 score China - Yuchan CAO [05] (Medium) [41 - 4]
40 score Macau China - Io Kei CHEK [33] (Medium) [41 - 5]
40 score China - Jun Ke ZHOU [15] (Near) [42 - 5]
40 comment End of the game. Final score: 42 - 5 in favour for China
China
Number Name Sex Position Score
06 Muzi Li A 4
07 Yao Chen D 4
01 Xin Zhang D 4
08 Xue-jin Lian A 5
21 Hao Pu D 2
16 Yongbin Yang D 5
09 Shuaishuai Liang A 3
24 Ruidong Liu A 5
RESERVES
Number Name Sex Position Score
02 Jing Zhao R 2
05 Yuchan Cao R 1
04 Jingyi Yin R 2
15 Jun Ke Zhou R 2
13 Guoyong Yang R 0
03 Shitao Tang R 1
10 Zhi Cheng Chen R 2
11 Yue Yu R 0
Macau China
Number Name Sex Position Score
26 Iok-kun Cheang A 0
08 Wai In Ho A 0
13 Io Un Lo D 0
22 Weng Wai Cheong A 1
35 Sio-leng Cheok D 0
07 Ka U Chan A 1
30 Si Jie Ong D 0
01 Heong In Ip D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
02 Chi-on Ho R 0
10 Cheok In Chong R 0
05 Ka U Chao R 0
06 Chon Kit Mak R 0
11 Lai I Ng R 0
04 Chi Leng Ho R 0
33 Io Kei Chek R 2
03 Weng-si Sio R 0

Top scorers