Millena Freitas Nascimento Rasma Millena
10 Matches
2 Goals

M. Freitas Nascimento Rasma

Name Millena
Last Name Freitas Nascimento Rasma
Age 20
Team Brazil
Old teams None

Last match

Brazil 13
Malaysia 16

Total score Millena Freitas Nascimento Rasma

 
  •   Penalty shot (1)
  •   Running in shot (1)

History Millena Freitas Nascimento Rasma

No information available