Chinese Taipei U23
11
23
Netherlands U23
 
 
  • Chinese Taipei U23
    11
  • Netherlands U23
    23
                                
Time (minutes)0
Netherlands U230
Chinese Taipei U230
0 60
MinuteMin Info Score 11 - 23Score
1 score Chinese Taipei U23 - Ling-Fan HUANG [T13] (Near) [1 - 0]
2 score Netherlands U23 - Johannis SCHOT [N14] (Medium) [1 - 1]
3 score Netherlands U23 - Rick VOORNEVELD [N12] (Medium) [1 - 2]
4 score Chinese Taipei U23 - Hsiu-Yun LIN [T09] (Near) [2 - 2]
4 score Netherlands U23 - Suzanne STRUIK [N08] (Medium) [2 - 3]
7 score Netherlands U23 - Raymond WITVLIET [N16] (Near) [2 - 4]
8 score Netherlands U23 - Ilona van den BERG [N03] (Free pass) [2 - 5]
9 score Netherlands U23 - Ilona van den BERG [N03] (Long) [2 - 6]
16 score Chinese Taipei U23 - Chou-Ying LI [T03] (Medium) [3 - 6]
16 score Netherlands U23 - Raymond WITVLIET [N16] (Near) [3 - 7]
20 score Netherlands U23 - Marcel SEGAAR [N15] (Near) [3 - 8]
21 comment Time out 1 for Chinese Taipei U23.
22 score Chinese Taipei U23 - Cheng-Hsun HSIEH [T17] (Medium) [4 - 8]
22 score Netherlands U23 - Suzanne STRUIK [N08] (Medium) [4 - 9]
25 score Chinese Taipei U23 - Chun-Hsien WU [T11] (Free pass) [5 - 9]
28 score Netherlands U23 - Ilona van den BERG [N03] (Long) [5 - 10]
30 score Netherlands U23 - Kim COCU [N04] (Medium) [5 - 11]
30 comment Half time: 5 - 11 in favour of Netherlands U23
33 score Netherlands U23 - Kristel MEIJER [N05] (Medium) [5 - 12]
35 score Netherlands U23 - Suzanne STRUIK [N08] (Running in shot) [5 - 13]
35 substitution Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [T05] substituted Wan-Yao LUO [T08]
36 score Netherlands U23 - Ilona van den BERG [N03] (Medium) [5 - 14]
37 score Netherlands U23 - Ilona van den BERG [N03] (Medium) [5 - 15]
39 score Chinese Taipei U23 - Chun-Hsien WU [T11] (Free pass) [6 - 15]
40 score Netherlands U23 - Johannis SCHOT [N14] (Medium) [6 - 16]
41 score Netherlands U23 - Ilona van den BERG [N03] (Medium) [6 - 17]
44 score Netherlands U23 - Ilona van den BERG [N03] (Near) [6 - 18]
47 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [T05] (Medium) [7 - 18]
48 score Chinese Taipei U23 - Chun-Hsien WU [T11] (Running in shot) [8 - 18]
48 comment Time out 2 for Chinese Taipei U23.
48 substitution Chinese Taipei U23 - Chia-Hao KUO [T14] substituted Chun-Hsien WU [T11]
49 score Netherlands U23 - Ilona van den BERG [N03] (Free pass) [8 - 19]
50 substitution Netherlands U23 - Anna Schuitema [N07] substituted Kristel MEIJER [N05]
51 score Netherlands U23 - Ilona van den BERG [N03] (Medium) [8 - 20]
51 score Chinese Taipei U23 - Chou-Ying LI [T03] (Running in shot) [9 - 20]
52 score Netherlands U23 - Suzanne STRUIK [N08] (Free pass) [9 - 21]
52 score Chinese Taipei U23 - Cheng-Hsun HSIEH [T17] (Medium) [10 - 21]
54 substitution Netherlands U23 - Roxanna DETERING [N02] substituted Kim COCU [N04]
55 score Netherlands U23 - Roxanna DETERING [N02] (Medium) [10 - 22]
56 substitution Chinese Taipei U23 - Kuan-Ju HUNG [T18] substituted Ming-Te YEH [T16]
56 substitution Netherlands U23 - Friso BOODE [N13] substituted Johannis SCHOT [N14]
56 substitution Netherlands U23 - Albert NIEUWENWEG [N17] substituted Raymond WITVLIET [N16]
58 score Netherlands U23 - Albert NIEUWENWEG [N17] (Running in shot) [10 - 23]
58 score Chinese Taipei U23 - Chia-Hao KUO [T14] (Near) [11 - 23]
Chinese Taipei U23
Number Name Sex Position Score
T03 Chou-Ying Li A 2
T09 Hsiu-Yun Lin D 1
T04 Shu-Ping Chu D 0
T17 Cheng-Hsun Hsieh D 2
T08 Wan-Yao Luo A 0
T11 Chun-Hsien Wu A 3
T13 Ling-Fan Huang A 1
T16 Ming-Te Yeh D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
T21 Yi-Wei Hsiao R 0
T19 Yu-Liang Pan R 0
T07 Szu-Yu Lin R 0
T18 Kuan-Ju Hung R 0
T10 Chiao - Jou Wu R 0
T05 Pin-Fong Chen R 1
T06 Ying-Hsuan Huang R 0
T14 Chia-Hao Kuo R 1
Netherlands U23
Number Name Sex Position Score
N16 Raymond Witvliet A 2
N04 Kim Cocu D 1
N03 Ilona Van Den Berg D 9
N15 Marcel Segaar D 1
N08 Suzanne Struik A 4
N14 Johannis Schot A 2
N05 Kristel Meijer A 1
N12 Rick Voorneveld D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
N01 Elisa Fennema R 0
N17 Albert Nieuwenweg R 1
N13 Friso Boode R 0
N07 Anna Schuitema R 0
N19 Rik Brouwer R 0
N02 Roxanna Detering R 1
N11 Hendrik Fokker R 0
N06 Johanna De Kok R 0

Top scorers