Chinese Taipei U23
36
14
China U23
 
 
  • Chinese Taipei U23
    36
  • China U23
    14
                                
Time (minutes)0
Chinese Taipei U230
China U230
0 60
MinuteMin Info Score 36 - 14Score
1 score Chinese Taipei U23 - Chen-Yu KAO [TPE17] (Penalty shot) [1 - 0]
2 score China U23 - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Long) [1 - 1]
3 score Chinese Taipei U23 - Ying-Hsuan HUANG [TPE06] (Near) [2 - 1]
5 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [TPE20] (Running in shot) [3 - 1]
6 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [4 - 1]
6 score China U23 - Muzi LI [CHN06] (Medium) [4 - 2]
8 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [TPE20] (Near) [5 - 2]
8 score Chinese Taipei U23 - Hsing-Jen KUNG [TPE12] (Medium) [6 - 2]
9 comment China U23: penalty missed by CHN16 - Qiang XIAO
11 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Free pass) [7 - 2]
11 comment Time out 1 for China U23.
11 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [8 - 2]
12 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Penalty shot) [9 - 2]
13 score China U23 - Yi-Chun SHAO [CHN11] (Penalty shot) [9 - 3]
15 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [10 - 3]
18 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [11 - 3]
19 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Running in shot) [12 - 3]
20 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [TPE20] (Near) [13 - 3]
20 score Chinese Taipei U23 - Ying-Yen CHUAN [TPE09] (Near) [14 - 3]
22 substitution China U23 - Xue-Jin LIAN [CHN02] substituted Shuo -Fei SHANG [CHN03]
24 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Running in shot) [15 - 3]
25 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Near) [16 - 3]
25 score China U23 - Yi-Chun SHAO [CHN11] (Penalty shot) [16 - 4]
26 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Free pass) [17 - 4]
27 score China U23 - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Medium) [17 - 5]
28 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Running in shot) [18 - 5]
29 score China U23 - Fan DING [CHN14] (Medium) [18 - 6]
29 score Chinese Taipei U23 - Chen-Yu KAO [TPE17] (Medium) [19 - 6]
29 score Chinese Taipei U23 - Chen-Yu KAO [TPE17] (Medium) [20 - 6]
30 score Chinese Taipei U23 - Ying-Hsuan HUANG [TPE06] (Long) [21 - 6]
30 comment Half time: 21 - 6 in favour for Chinese Taipei U23
31 substitution Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] substituted Ying-Hsuan HUANG [TPE06]
31 substitution Chinese Taipei U23 - Chou-Ying LI [TPE03] substituted Szu-Yu LIN [TPE07]
31 score Chinese Taipei U23 - Hsing-Jen KUNG [TPE12] (Medium) [22 - 6]
32 score China U23 - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Long) [22 - 7]
35 score China U23 - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Penalty shot) [22 - 8]
35 substitution Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [TPE14] substituted Jen-Chieh LEE [TPE15]
37 substitution China U23 - Zixi REN [CHN13] substituted Shuaishuai LIANG [CHN09]
37 substitution China U23 - Xin ZHANG [CHN01] substituted Xi WANG [CHN07]
38 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [TPE20] (Medium) [23 - 8]
38 substitution Chinese Taipei U23 - Yung-Wei TSOU [TPE16] substituted Hsiang-Lin CHUANG [TPE20]
38 score China U23 - Xue-Jin LIAN [CHN02] (Medium) [23 - 9]
39 score Chinese Taipei U23 - Ying-Yen CHUAN [TPE09] (Medium) [24 - 9]
40 score Chinese Taipei U23 - Ying-Yen CHUAN [TPE09] (Medium) [25 - 9]
42 score Chinese Taipei U23 - Yung-Wei TSOU [TPE16] (Medium) [26 - 9]
44 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Near) [27 - 9]
45 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [TPE14] (Long) [28 - 9]
45 score Chinese Taipei U23 - Ying-Yen CHUAN [TPE09] (Medium) [29 - 9]
48 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Running in shot) [30 - 9]
49 score China U23 - Xue-Jin LIAN [CHN02] (Near) [30 - 10]
50 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [TPE14] (Free pass) [31 - 10]
50 score China U23 - Zixi REN [CHN13] (Penalty shot) [31 - 11]
51 score Chinese Taipei U23 - Hsing-Jen KUNG [TPE12] (Medium) [32 - 11]
51 substitution China U23 - Yuchan CAO [CHN05] substituted Jingyi YIN [CHN04]
53 score China U23 - Fan DING [CHN14] (Near) [32 - 12]
54 comment Chinese Taipei U23: penalty missed by TPE17 - Chen-Yu KAO
55 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [TPE14] (Free pass) [33 - 12]
56 comment Time out 1 for Chinese Taipei U23.
56 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [TPE14] (Long) [34 - 12]
57 score China U23 - Yuchan CAO [CHN05] (Medium) [34 - 13]
57 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Penalty shot) [35 - 13]
58 score China U23 - Xin ZHANG [CHN01] (Medium) [35 - 14]
60 score Chinese Taipei U23 - Te-Nan TIEN [TPE14] (Long) [36 - 14]
60 comment End of the game. Final score: 36 - 14 in favour for Chinese Taipei U23
Chinese Taipei U23
Number Name Sex Position Score
TPE17 Chen-yu Kao A 3
TPE09 Ying-yen Chuan A 4
TPE15 Jen-chieh Lee A 0
TPE06 Ying-hsuan Huang D 2
TPE12 Hsing-jen Kung D 3
TPE07 Szu-yu Lin A 7
TPE20 Hsiang-lin Chuang D 4
TPE05 Pin-fong Chen D 6
RESERVES
Number Name Sex Position Score
TPE13 Chien-hsun Cho R 0
TPE08 Shih-jo Kao R 0
TPE03 Chou-ying Li R 0
TPE04 Shu-ping Chu R 1
TPE16 Yung-wei Tsou R 1
TPE01 Ya-wen Lin R 0
TPE14 Te-nan Tien R 5
China U23
Number Name Sex Position Score
CHN14 Fan Ding D 2
CHN03 Shuo -fei Shang D 0
CHN06 Muzi Li A 1
CHN07 Xi Wang A 0
CHN04 Jingyi Yin D 0
CHN16 Qiang Xiao A 0
CHN11 Yi-chun Shao D 2
CHN09 Shuaishuai Liang A 4
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN17 Hao-yu Wang R 0
CHN01 Xin Zhang R 1
CHN05 Yuchan Cao R 1
CHN08 Shuanghong Li R 0
CHN13 Zixi Ren R 1
CHN02 Xue-jin Lian R 2
CHN15 Yuan Gao R 0
CHN12 Ruiyu Zhang R 0

Top scorers