Chinese Taipei
43
11
New Zealand
 
 
  • Chinese Taipei
    43
  • New Zealand
    11
                                
Time (minutes)0
Chinese Taipei0
New Zealand0
0
MinuteMin Info Score 43 - 11Score
1 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Long) [1 - 0]
2 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Medium) [2 - 0]
3 score Chinese Taipei - Shu-Ping CHU [TPE04] (Medium) [3 - 0]
4 score New Zealand - Alex VAN SCHAARDENBURG [NZL16] (Running in shot) [3 - 1]
4 score Chinese Taipei - Szu-Yu LIN [TPE07] (Running in shot) [4 - 1]
5 score Chinese Taipei - Shih-Jo KAO [TPE02] (Medium) [5 - 1]
7 score New Zealand - Spencer TE POU [NZL03] (Penalty shot) [5 - 2]
8 score Chinese Taipei - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Running in shot) [6 - 2]
11 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Medium) [7 - 2]
12 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Medium) [8 - 2]
13 score Chinese Taipei - Ling-Fan HUANG [TPE13] (Running in shot) [9 - 2]
15 score Chinese Taipei - Kuo-En CHANG [TPE16] (Near) [10 - 2]
15 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Medium) [11 - 2]
16 score Chinese Taipei - Shih-Jo KAO [TPE02] (Running in shot) [12 - 2]
17 comment Time out 1 for New Zealand.
18 score Chinese Taipei - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Medium) [13 - 2]
20 score Chinese Taipei - Kuo-En CHANG [TPE16] (Medium) [14 - 2]
22 score New Zealand - Simon COOPER [NZL10] (Penalty shot) [14 - 3]
23 score Chinese Taipei - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [15 - 3]
24 score Chinese Taipei - Shu-Ping CHU [TPE04] (Medium) [16 - 3]
25 score Chinese Taipei - Ling-Fan HUANG [TPE13] (Penalty shot) [17 - 3]
26 score Chinese Taipei - Shih-Jo KAO [TPE02] (Near) [18 - 3]
26 score New Zealand - Neville BROOKER [NZL14] (Long) [18 - 4]
26 score Chinese Taipei - Shu-Ping CHU [TPE04] (Near) [19 - 4]
27 score Chinese Taipei - Ling-Fan HUANG [TPE13] (Penalty shot) [20 - 4]
27 score New Zealand - Simon COOPER [NZL10] (Running in shot) [20 - 5]
27 score Chinese Taipei - Shih-Jo KAO [TPE02] (Near) [21 - 5]
27 score Chinese Taipei - Kuo-En CHANG [TPE16] (Medium) [22 - 5]
28 score New Zealand - Alex CLARK [NZL07] (Near) [22 - 6]
29 score Chinese Taipei - Kuan-Ju HUNG [TPE18] (Medium) [23 - 6]
30 comment Half time: 23 - 6 in favour for Chinese Taipei
30 substitution Chinese Taipei - Yu-Liang PAN [TPE20] substituted Kuan-Ju HUNG [TPE18]
30 substitution Chinese Taipei - Ssu-Yu YEH [TPE15] substituted Kuo-En CHANG [TPE16]
30 substitution New Zealand - Jamie OSBORNE [NZL09] substituted Alisha MUIR [NZL05]
31 score Chinese Taipei - Shih-Jo KAO [TPE02] (Near) [24 - 6]
34 substitution Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] substituted Pin-Fong CHEN [TPE05]
34 substitution Chinese Taipei - Chu-Chia WENG [TPE08] substituted Shih-Jo KAO [TPE02]
34 score Chinese Taipei - Ling-Fan HUANG [TPE13] (Penalty shot) [25 - 6]
35 score New Zealand - Spencer TE POU [NZL03] (Long) [25 - 7]
36 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Penalty shot) [26 - 7]
37 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Near) [27 - 7]
37 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Near) [28 - 7]
37 substitution New Zealand - Sarah BATEUP [NZL06] substituted Lucy BOLTON [NZL02]
39 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Medium) [29 - 7]
41 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Running in shot) [30 - 7]
41 comment Time out 2 for New Zealand.
44 score New Zealand - Neville BROOKER [NZL14] (Medium) [30 - 8]
44 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Near) [31 - 8]
47 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Long) [32 - 8]
47 score Chinese Taipei - Yu-Liang PAN [TPE20] (Medium) [33 - 8]
48 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Medium) [34 - 8]
49 score Chinese Taipei - Ssu-Yu YEH [TPE15] (Penalty shot) [35 - 8]
50 score Chinese Taipei - Ssu-Yu YEH [TPE15] (Running in shot) [36 - 8]
51 score Chinese Taipei - Chu-Chia WENG [TPE08] (Medium) [37 - 8]
54 score Chinese Taipei - Yu-Liang PAN [TPE20] (Long) [38 - 8]
54 score Chinese Taipei - Shu-Ping CHU [TPE04] (Near) [39 - 8]
54 substitution New Zealand - Rosa COOPER [NZL12] substituted Sarah BATEUP [NZL06]
55 score New Zealand - Spencer TE POU [NZL03] (Running in shot) [39 - 9]
55 score Chinese Taipei - WU,Chun-Hsien [TPE11] (Medium) [40 - 9]
56 score Chinese Taipei - Szu-Yu LIN [TPE07] (Near) [41 - 9]
56 score Chinese Taipei - Shu-Ping CHU [TPE04] (Near) [42 - 9]
57 score Chinese Taipei - Ya-Wen LIN [TPE01] (Medium) [43 - 9]
58 score New Zealand - Jamie OSBORNE [NZL09] (Medium) [43 - 10]
58 score New Zealand - Neville BROOKER [NZL14] (Long) [43 - 11]
60 comment Chinese Taipei win 43 - 11
Chinese Taipei
Number Name Sex Position Score
TPE18 Kuan-ju Hung A 1
TPE05 Pin-fong Chen D 2
TPE11 Wu,chun-hsien A 10
TPE04 Shu-ping Chu D 5
TPE07 Szu-yu Lin A 3
TPE02 Shih-jo Kao A 5
TPE13 Ling-fan Huang D 4
TPE16 Kuo-en Chang D 3
RESERVES
Number Name Sex Position Score
TPE15 Ssu-yu Yeh R 2
TPE08 Chu-chia Weng R 1
TPE01 Ya-wen Lin R 5
TPE20 Yu-liang Pan R 2
New Zealand
Number Name Sex Position Score
NZL14 Neville Brooker A 3
NZL03 Spencer Te Pou D 3
NZL02 Lucy Bolton D 0
NZL16 Alex Van Schaardenburg D 1
NZL10 Simon Cooper A 2
NZL18 Natasha Van Vuuren A 0
NZL05 Alisha Muir A 0
NZL07 Alex Clark D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
NZL01 Mikey Graham R 0
NZL04 Helen Abernethy R 0
NZL17 Carl Chung R 0
NZL12 Rosa Cooper R 0
NZL06 Sarah Bateup R 0
NZL09 Jamie Osborne R 1

Top scorers