Catalonia U23
32
35
Chinese Taipei U23
    • 16th Oct 2012
    • 20:00
Time (minutes)0
Chinese Taipei U230
Catalonia U230
0 60
MinuteMin Info Score 32 - 35Score
2 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Running in shot) [0 - 1]
3 score Catalonia U23 - Berta Leonor ALOMA SESE [CAT07] (Long) [1 - 1]
3 score Chinese Taipei U23 - Chen-Yu KAO [TPE17] (Medium) [1 - 2]
5 score Catalonia U23 - Albert PARRON HERRERA [CAT13] (Medium) [2 - 2]
6 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Near) [2 - 3]
7 score Catalonia U23 - Berta Leonor ALOMA SESE [CAT07] (Free pass) [3 - 3]
8 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Free pass) [3 - 4]
8 score Catalonia U23 - Albert PARRON HERRERA [CAT13] (Penalty shot) [4 - 4]
9 comment Chinese Taipei U23: penalty missed by TPE04 - Shu-Ping CHU
10 score Catalonia U23 - Berta Leonor ALOMA SESE [CAT07] (Medium) [5 - 4]
12 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Medium) [5 - 5]
12 score Catalonia U23 - Albert PARRON HERRERA [CAT13] (Long) [6 - 5]
13 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Free pass) [7 - 5]
14 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Medium) [7 - 6]
18 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Medium) [7 - 7]
19 score Catalonia U23 - Albert PARRON HERRERA [CAT13] (Long) [8 - 7]
20 score Chinese Taipei U23 - Chou-Ying LI [TPE03] (Near) [8 - 8]
20 score Catalonia U23 - Marc CASTILLO CARAGOL [CAT10] (Long) [9 - 8]
21 score Catalonia U23 - Berta Leonor ALOMA SESE [CAT07] (Medium) [10 - 8]
21 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Running in shot) [10 - 9]
21 substitution Chinese Taipei U23 - Hsing-Jen KUNG [TPE12] substituted Te-Nan TIEN [TPE14]
22 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Near) [11 - 9]
24 score Catalonia U23 - Olga GANDIA PEREZ [CAT01] (Running in shot) [12 - 9]
25 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [12 - 10]
26 score Catalonia U23 - Albert PARRON HERRERA [CAT13] (Penalty shot) [13 - 10]
26 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Near) [13 - 11]
27 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Medium) [13 - 12]
27 score Catalonia U23 - Ivan ALBERICH BAEZ [CAT12] (Penalty shot) [14 - 12]
27 score Chinese Taipei U23 - Chen-Yu KAO [TPE17] (Near) [14 - 13]
28 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Free pass) [15 - 13]
28 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [15 - 14]
30 score Catalonia U23 - Ivan ALBERICH BAEZ [CAT12] (Near) [16 - 14]
30 comment Half time: 16 - 14 in favour for Catalonia U23
31 score Catalonia U23 - Albert PARRON HERRERA [CAT13] (Near) [17 - 14]
32 score Catalonia U23 - Albert PARRON HERRERA [CAT13] (Long) [18 - 14]
32 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [18 - 15]
34 score Catalonia U23 - Ivan ALBERICH BAEZ [CAT12] (Medium) [19 - 15]
35 substitution Catalonia U23 - Miriam GONZALEZ FLORES [CAT06] substituted Irene FIGUEROA MIMO [CAT02]
35 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Free pass) [19 - 16]
36 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Long) [20 - 16]
36 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [20 - 17]
37 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Running in shot) [20 - 18]
38 score Catalonia U23 - Albert PARRON HERRERA [CAT13] (Running in shot) [21 - 18]
38 score Chinese Taipei U23 - Chen-Yu KAO [TPE17] (Medium) [21 - 19]
40 score Catalonia U23 - Ivan ALBERICH BAEZ [CAT12] (Penalty shot) [22 - 19]
41 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Near) [22 - 20]
42 score Catalonia U23 - Albert PARRON HERRERA [CAT13] (Long) [23 - 20]
42 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Free pass) [23 - 21]
43 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Medium) [23 - 22]
44 score Catalonia U23 - Marc CASTILLO CARAGOL [CAT10] (Medium) [24 - 22]
44 comment Time out 1 for Catalonia U23.
45 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Medium) [24 - 23]
46 comment Catalonia U23: penalty missed by CAT13 - Albert PARRON HERRERA
47 comment Catalonia U23: penalty missed by CAT13 - Albert PARRON HERRERA
48 score Chinese Taipei U23 - Chen-Yu KAO [TPE17] (Medium) [24 - 24]
49 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Penalty shot) [24 - 25]
51 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [TPE20] (Medium) [24 - 26]
52 score Chinese Taipei U23 - Chen-Yu KAO [TPE17] (Medium) [24 - 27]
52 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Running in shot) [25 - 27]
53 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Medium) [25 - 28]
54 score Chinese Taipei U23 - Hsiang-Lin CHUANG [TPE20] (Medium) [25 - 29]
54 comment Time out 2 for Catalonia U23.
54 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Medium) [26 - 29]
56 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Running in shot) [27 - 29]
56 score Chinese Taipei U23 - Hsing-Jen KUNG [TPE12] (Running in shot) [27 - 30]
56 score Catalonia U23 - Marc CASTILLO CARAGOL [CAT10] (Medium) [28 - 30]
57 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Free pass) [28 - 31]
58 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Medium) [29 - 31]
58 substitution Catalonia U23 - Pedro LOPEZ [CAT09] substituted Albert PARRON HERRERA [CAT13]
58 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Running in shot) [29 - 32]
59 score Chinese Taipei U23 - Shu-Ping CHU [TPE04] (Running in shot) [29 - 33]
59 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Penalty shot) [30 - 33]
59 score Chinese Taipei U23 - Pin-Fong CHEN [TPE05] (Medium) [30 - 34]
60 score Catalonia U23 - Marc CASTILLO CARAGOL [CAT10] (Long) [31 - 34]
60 score Chinese Taipei U23 - Szu-Yu LIN [TPE07] (Medium) [31 - 35]
60 score Catalonia U23 - Jose Manuel ALVAREZ ANDRES [CAT15] (Medium) [32 - 35]
60 comment End of the game. Final score: 32 - 35 in favour for Chinese Taipei U23
Catalonia U23
Number Name Sex Position Score
CAT10 Marc Castillo Caragol A 4
CAT01 Olga Gandia Perez A 1
CAT07 Berta Leonor Aloma Sese A 4
CAT13 Albert Parron Herrera D 9
CAT15 Jose Manuel Alvarez Andres D 10
CAT12 Ivan Alberich Baez A 4
CAT03 Mireia Figuera D 0
CAT02 Irene Figueroa Mimo D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CAT04 Laia Rosa Lorente R 0
CAT09 Pedro Lopez R 0
CAT14 Magic O'brayan Parra Alcalde R 0
CAT05 Anna-Elena Gill I Martinez R 0
CAT16 Cristian Garcia Beltri R 0
CAT08 Miriam Moraleda Medina R 0
CAT11 Aitor Huguet Navarro R 0
CAT06 Miriam Gonzalez Flores R 0
Chinese Taipei U23
Number Name Sex Position Score
TPE17 Chen-yu Kao D 5
TPE15 Jen-chieh Lee D 0
TPE03 Chou-ying Li D 1
TPE04 Shu-ping Chu A 12
TPE07 Szu-yu Lin A 6
TPE20 Hsiang-lin Chuang A 2
TPE14 Te-nan Tien A 0
TPE05 Pin-fong Chen D 8
RESERVES
Number Name Sex Position Score
TPE09 Ying-yen Chuan R 0
TPE13 Chien-hsun Cho R 0
TPE08 Shih-jo Kao R 0
TPE06 Ying-hsuan Huang R 0
TPE12 Hsing-jen Kung R 1
TPE16 Yung-wei Tsou R 0
TPE01 Ya-wen Lin R 0

Top scorers